Ukategorisert

Ny straffelov: Regjeringen ønsker vern mot ytringer

For liberalister er det kun når de mest ufyselige meningene kan ytres at ytringsfriheten er på sitt mest verdifulle.

Regjeringen er uenig med oss. I en pressemelding fra Justis- og politidepartementet, slår Knut Storberget fast at han ønsker bedre vern mot hatefulle ytringer. Justisministeren konkretiserer ikke spesielt godt hva som er en hatefull ytring.

Regjeringen ønsker en ny rasismeparagraf. Paragrafen skal utvides til å gjelde angrep på religion eller livssyn. Utvidelsen har en fordel, nemlig at blasfemiparagrafen fjernes fra lovverket. Eller regjeringen vil endre innholdet, men budskapet er det samme som før; redusert ytringsfrihet.

Liberaleren er imot både den gamle og den nye rasismeparagrafen. At holdninger som faktisk eksisterer kommer frem i lyset gjennom offentlige debatter, er helt nødvendig for å kunne debattere grunnlaget for holdningene.

Regjeringen vil fremme forslaget i forbindelse med ikraftsetting av den nye straffeloven, ifølge pressemeldingen fra Justis- og politidepartementet.

Mest lest

Arrangementer