Ukategorisert

Ny straffelov: Regjeringen ønsker vern mot ytringer

For liberalister er det kun når de mest ufyselige meningene kan ytres at ytringsfriheten er på sitt mest verdifulle.

Regjeringen er uenig med oss. I en pressemelding fra Justis- og politidepartementet, slår Knut Storberget fast at han ønsker bedre vern mot hatefulle ytringer. Justisministeren konkretiserer ikke spesielt godt hva som er en hatefull ytring.

Regjeringen ønsker en ny rasismeparagraf. Paragrafen skal utvides til å gjelde angrep på religion eller livssyn. Utvidelsen har en fordel, nemlig at blasfemiparagrafen fjernes fra lovverket. Eller regjeringen vil endre innholdet, men budskapet er det samme som før; redusert ytringsfrihet.

Liberaleren er imot både den gamle og den nye rasismeparagrafen. At holdninger som faktisk eksisterer kommer frem i lyset gjennom offentlige debatter, er helt nødvendig for å kunne debattere grunnlaget for holdningene.

Regjeringen vil fremme forslaget i forbindelse med ikraftsetting av den nye straffeloven, ifølge pressemeldingen fra Justis- og politidepartementet.

21 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

At angrep på religion eller livssyn innlemmes i den nye rasismeparagrafen, betyr i praksis følgende: En kan straffes for å komme med følgende ytring: «Jeg er imot din religionsforståelse fordi du mener din religion pålegger deg å omskjære din 8 år gamle datter mot hennes vilje». Likeledes vil følgende bli straffbart: «Personer hvis religion pålegger dem å kjønnslemleste sine 8 år gamle døtre, bør ikke få bo i Norge». Er det dette vi ønsker? Nei, ikke vi frihetselskende liberale og konservative. Men sosialistene, derimot, som ifølge dem selv finner mye av sitt stemmegrunnlag i disse miljøene, ønsker naturligvis en lovbestemmelse… Read more »

Arild Holta
13 years ago

Regjeringen angriper med fire omfattende lovendringer Skjerpet straff for grov barnebortføring http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2008/skjerpet-straff-for-grov-barnebortforing.html?id=541148 Når myndighetene stjeler barn, og foreldre ikke finner seg i det, så skal straffen dobles. Minst. Jeg vil tro at med slike signaler, mer enn dobler man straffen. Altså blir det viktigere å rømme landet på et tidligere tidspunkt. Mer effektiv stenging av nettsteder http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2008/mer-effektiv-stenging-av-nettsteder.html?id=541145 Å gå åpent ut med at de vil stenge ned nettsted ved lovendringer, er jo slikt man holdt mye på med i land vi absolutt ikke vil sammenligne oss med. Ytringsfriheten mot offentlige tjenestemenn minskes http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2008/ytringsfriheten-styrkes–straff-for-arek.html?id=541159 Dette gjøres under et tekke av å… Read more »

Piris
Piris
13 years ago

Eivind : «Jeg hater sosialismen fordi den begrenser folks frihet og gjør dem til treller av statsapparatet” en hatefull ytring? Javisst er den det, og dette vil altså sosialistene verne seg selv mot.»

Akkurat som staten vil verne seg selv mot kritikk ? Er vi på vei mot et diktatur ?

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Jeg vil heller kalle det for et sosialdemokratur, ikke verst det heller. Men særlig hyggelig er det ikke.

trackback
13 years ago

[…] Liberaleren skriver at regjeringen ønsker en ny rasismeparagraf som skal “utvides til å gjelde angrep på religion eller livssyn. Utvidelsen har en fordel, nemlig at blasfemiparagrafen fjernes fra lovverket. Eller regjeringen vil endre innholdet, men budskapet er det samme som før; redusert ytringsfrihet.” […]

kaci .A.H
kaci .A.H
13 years ago

I Algerie fire Kabyler var dømte til tre år fengsel for å ha krenket muslimske tro. Forbrytelsen var at de skulle spise lunch i det bygganlegget hvor de jobbet. Tre år fengsel!!

Nordmenn bør umiddelbar spør, ikke statsråden men muslimene, hvor går deres grenser for hva de kaller «krenker muslimske tro»? En kvinne som ikke bærer slør, noen som røyker en sigarrett, ikke er i moskeen under fredagsbønnen….? for etterhvert at de for mer makt, enhver frihet blir helt sikker en krenkelse for muslimer.

NN
NN
13 years ago

Jobbes det noe mot dette lovforslaget?
Kunne det vært en ide med en epostkampanja a la den mot Datalagringsdirektivet?

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

Undertegnede støtter NN helhjertet.

Denne lov er farligere ennn den sovende blasfemiparagrafen. Det er en stor fare for at det foreliggende forslag kan bli svært så aktivt, våkne muslimer, og deres venstreradikale apologeter, vil nok sørge for det!!

Jeg har sendt mail til en rekke stortingsrep. (bl. a. Siv Jensen), men ingen respons foreløbig.

Jeg sender oppfordringen til Pleym Christensen & Solvik om å stille seg i spissen for en kampanje.

Det haster!

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

Jeg vil også supplere med at dagens kommentar, om det nye lovforslaget, på DLFs side er høyst lesverdig:

http://dlf.info/arkiv/002050.html

Piris
Piris
13 years ago

Leste lovforslaget på DLF og kan bare si en ting .. «Fordommene vil gå under jorden og vinne !»

Gi politikerne et tupp i bakken !

NN
NN
13 years ago

Kunne også være en ide å sjekke med Civita hva de har å si om dette(deres spesialitet ser ut til å være økonomiske spørsmål, men saken burde være i deres interesse og):

http://www.civita.no/kontakt-oss/

NN
NN
13 years ago

Forslag til tiltak diskuteres også på document.no:

http://www.document.no/2008/12/regjeringen_vil_innskrenke_ytr.html

NN
NN
13 years ago

Ja de glemte jeg: Human Rights Service :

http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=45&tekstid=2218

trackback
13 years ago

[…] Liberaleren skriver at regjeringen ønsker en ny rasismeparagraf som skal “utvides til å gjelde angrep på religion eller livssyn. Utvidelsen har en fordel, nemlig at blasfemiparagrafen fjernes fra lovverket. Eller regjeringen vil endre innholdet, men budskapet er det samme som før; redusert ytringsfrihet.” […]

NN
NN
13 years ago

En ny facebook-gruppe er opprettet mot lovforslaget. Enjoin:) :

http://www.facebook.com/group.php?gid=52884108326

Trond
13 years ago
Spenol
Spenol
13 years ago

«For liberalister er det kun når de mest ufyselige meningene kan ytres at ytringsfriheten er på sitt mest verdifulle.»

Ja, riktig. Det er vel derfor dere sletter alt brukeren PeeWee skriver her.

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

Spenol (det er ikke PeeWee selv vel?)har tydeligvis stått opp for tidlig idag, og demonstrerer at begrepene yttringsfrihet/eiendomsrett er rimelig tåkete. Nettsider/tidskrifter/aviser er i sin fulle rett til å slette/avvise innlegg under henvisning til redaktørplakaten/eiendomsretten. Det er ikke redaksjonen i en nettside/trad. medium som eventuelt krenker yttringsfiheten, men STATEN. Det er staten som sensurinnstans som er yttringsfihetens fiende. Via lovverket kan makthaverne forby de meninger man til enhver tid ikke liker. I tillegg kan ulike institusjoner gå i kompaniskap med den herskende klasse og få forbudt «utidige» meninger. (Staten og Den Norske Kirke vedr. «blasfemi» f. eks.) Nu ser vi… Read more »

Martin By
Martin By
13 years ago

http://opprop.info

Nei til straff for religionskritikk!

trackback
13 years ago

[…] ikke i denne seierens og eftertankens stund gråte over at han har unngått å legge merke til at Liberaleren ved Bjørn Magne Solvik omtalte saken samme dag som den ble offentlig, og den debatt som fulgte i efterkant av hans artikkel. Flere efterlyste nettkampanjer mot […]

Ursus
Ursus
13 years ago

La blasmefiparagrafen sove der den ligger, eller fjer den helt. Kombinasjonen rasisme – blasfemi er helt misforstått. At Jesus, Allah eller andre religiøse storheter blir latterliggjort, tåler de godt. Det er bare hysteriske fundamentalister i alle religioner som absolutt må forsvare dem, og som bruker det de kaller blasfemi for å piske opp stemninger og hat.

Fra arkivet