Ukategorisert

244 butikker i Finnmark raser mot ny tobakkslov

Det er ikke ofte Liberaleren videreformidler pressemeldinger fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Nå har organisasjonen sendt ut et budskap som liberalister kan støtte.

Helseminister Bjarne Håkon Hansen la like før jul fram et forslag om å endre tobakksskadeloven slik at det blir forbud mot at tobakk og tobakksvarer er synlige i utsalgssteder. Mer enn 244 butikker, kiosker og bensinstasjoner i Finnmark må nå bygge om til en kostnad på 7,3 millioner kroner. Meningsløst, når forslaget ikke engang vil redusere i salget av tobakk, mener handelen.

En rekke butikkeiere i Finnmark føler seg overkjørt etter at forslaget om ny tobakkskadelov ble lagt frem før jul. Flere butikkeiere fortviler over situasjonen, og mener at Bjarne Håkon Hansen legger frem et forslag som vil være vanskelig for både kunder og butikkansatte å forholde seg til.

–Det er meningsløst å innføre en ny lov som baserer seg på antakelsen om – ute av syn, ute av sinn. Når flere land har innført en slik lov og ikke opplevd noen effekt er det urimelig å påføre handelsnæringen i Finnmark så store kostnader, sier Thomas Angell, direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.

For handelsnæringen i Finnmark vil forslaget innebære store merkostnader. Econ har beregnet kostnadene ved ombygging av alle butikker, utsalgssteder, kiosker og bensinstasjoner i Norge til 500 millioner kroner. For en butikk av gjennomsnittlig størrelse, vil kostnadene til omlegging være 30.000 kroner. I tillegg kommer kostnadene ved merarbeid for butikkmedarbeidere i forbindelse med å betjene kundene. For en ordinær butikk vil dette, i den nåværende krisetid, kunne være den siste spikeren i kisten.

–Sett i kontrast med at forslaget ikke har vist seg å ha noen effekt i andre land, virker dette som en urimelig merkostnad for en bransje som allerede har store økonomiske utfordringer som følge av finanskrisen, både i Finnmark og nasjonalt. Vi mener det er særdeles urimelig at hele handelsnæringen utsettes for et så kostbart eksperiment, kun fordi departementet håper at forslaget vil ha effekt, sier Angell.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Minnea
12 years ago

Jeg synes det er interessant at man fortsetter å bruke opp hedersplassen i butikken på røyk om det virkelig ikke har noen effekt. Det er jo et bevisst valg, og har det ingen effekt så hadde det vært forretningsmessig bedre å bruke plassen til noe som faktisk inviterer til økt impulskjøp.

Fra Liberalerens arkiv

 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
  Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.