Ukategorisert

Kan vi regulere oss vekk fra kriser?

Polyteknisk Forening arrangerer møte idag, med ovennevnte tittel. Møtet avholdes kl. 19:00 – 21:00 på Håndverkeren møtelokaler.


Innleder er professor Steinar Holden.

Se foreningens egne, knappe omtale her.

Fra en av våre lesere har vi mottatt oppfordring om at det er viktig at folk som ikke kjøper konseptet «vi må regulere, for dette er markedets feil», møter opp — både folk som kan stille spørsmål og komme med kommentarer selv, og folk som kan være støtte.

Vi kan bare slutte oss til den oppfordringen, uten at vi vet hvordan Holden vil besvare spørsmålet som ligger i møtets tittel.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer