Notiser

Se debatt om liberalisme

Finnes det en kjerne i liberalismen, eller er liberalismen så mangfoldig at vi i stedet bør snakke om et stort antall liberalismer? I anledning utgivelsen av en antologi om liberalismen, “Liberalisme: Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen”, inviterte Civita til frokostmøte om liberalismens vesen. Se film fra arrangementet som Civita har på sitt nettsted.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv