Notiser

Se debatt om liberalisme

Finnes det en kjerne i liberalismen, eller er liberalismen så mangfoldig at vi i stedet bør snakke om et stort antall liberalismer? I anledning utgivelsen av en antologi om liberalismen, «Liberalisme: Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen», inviterte Civita til frokostmøte om liberalismens vesen. Se film fra arrangementet som Civita har på sitt nettsted.

Mest lest

Arrangementer