Ukategorisert

Milliarder i eiendomsskatt

Eiendomsskatten har blitt en viktig inntektskilde for mange kommuner. I 2008 ble det betalt inn 6,2 milliarder kroner i eiendomsskatt.

Det er Statistisk sentralbyrå som har offentliggjort en eiendomsskattstatistikk. 293 kommuner hadde eiendomsskatt i 2008.

For mange i Norge er eiendomsskatt husleie på eget hus eller hytte. Det er en forkastelig skatt som kun er med på å sinke effektiviseringen i kommunesektoren.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
jørgen
jørgen
12 years ago

Eiendomskatt bør fjernes!
Innfør istedet gevinst ved salg av bolig/hytte.
Skattlegg reelle inntekter og kroner – ikke imaginære verdier !!!

Konrad
12 years ago

Eiendomsskatt er en utmerket skatteform. Den er enkel, den fører ikke til store vridningseffekter og den er rettferdig (de som nyter godt av kommunens vertskap/kollektivgoder betaler for det).

Den er gunstig for bykommuner der fellesgoder som parker, offentlig utsmykking, fortau, gatelykter og brannvesen er særlig viktig. Den er gunstig for kommuner med mange hytter der hytteeierne har inntektsskatt i en annen kommune.

Konrad
12 years ago

I tillegg må selvsagt kapitalinntekt på eiendom beskattes, slik Jørgen fremhever.

TerjeB
TerjeB
12 years ago

Det hjelper ikke å betale inn mer og mer skatter og avgifter til staten.
Det dunster bare bort i byråkrati og innefektivitet.
Sløsingen stiger i takt med avgiftene.

JILL WHITE FANEBUST
JILL WHITE FANEBUST
12 years ago

Eiendomskatten må bort snarest.Vi betaler nok
skatter og avgifter i Norge.

JILL

IvarE
IvarE
12 years ago

Konstaterer at Konrad tydeligvis er livredd for at det skal innføres ekstraskatt for alle med rødt hår!

Hvilket er en like håpløs beskatning som eiendomsskatten og bil/veibeskatningen.

Det er ingen mening i at enkeltgrupperinger skal pålegges å betale for alle mere eller mindre gode forslag som udugelige politikere finner det for godt å kaste penger etter, slik at de kan kjøpe seg stemmer til neste valg på enkeltgrupperingers bekostning.

Konrad
12 years ago

Eiendomsskatt er ikke rettet mot «enkeltgrupper». Det forholder seg faktisk slik at de aller fleste i Norge bor i hus (rundt regnet 99,9 %). Leietakere betaler eiendomsskatt via husleien og huseieren. Derfor er eiendomsskatt en enkel og rettferdig skatt.

I Norge er det fritt frem å bruke veier og fortau som stat og kommune stiller til rådighet. Bygging og drift av disse må dekkes gjennom skatt, avgift eller bompenger. Så enkelt er det.

Du får heller ikke gratis øl på pubben.

IvarE
IvarE
12 years ago

Nei, det er ikke så enkelt. Og ditt svada om gratis øl på pub’en illustrerer nettopp poenget mitt. Det jeg forbruker, det har jeg intet problem med å akseptere at jeg selv skal betale for. Jeg har heller intet problem med at en del felleskostnader må dekkes inn av skatter. Eller at en evt eiendomsskatt vil «dryppe ned» på leietagere via leien slik at de også til slutt er med på å betale den. Problemet ligger i at skatteinntektene rammer vilkårlige grupper ujevnt og ikke på noe vis er knyttet mot de goder de skal finansiere. Inntektene blir sekkeposter som… Read more »

Konrad
12 years ago

IvarE: Jeg er enig i at doseringen av bilavgiftene antaklig ikke er optimal. Men f.eks. avgift på drivstoff er jo en avgift på forbruk av vei, denne avgiften er temmelig treffsikker: Drivstoffforbruket er omtrent proporsjonalt med forbruk av vei. Traktorer og gravemaskiner er fritatt for avgift fordi de i svært liten grad forbruker offentlig vei. Eiendomsskatt er ikke utpreget urettferdig fordi den i hovedsak er knyttet til kvadratmeter og verdi av eiendommen. I motsetning til inntektsskatt er det ikke noe fiksfakseri med fradrag og ditt og datt. Derfor er eiendomsskatt enkel og effektiv. Videre: Den som har en stor eiendom… Read more »

IvarE
IvarE
12 years ago

Konrad: Avgift på drivstoff er en ting. Greit nok. Det følger forbruket lineært, og er således i mine øyne nogenlunde akseptabelt. Og i den grad drivstoffet benyttes til å frakte varer så vil også alle som nyter godt av tilgangen til disse varene (i neste ledd) oppleve å betale for drivstoffet. Så langt stiller de i samme klasse som en eiendomsskatt. Jeg tar forbehold om «nogenlunde» fordi pengene erfaringsmessig også benyttes til nær sagt alt mulig av ikke-relaterte «gode formål». Bilavgifter er imidlertid mye mere enn drivstoffavgifter. De rammer urettferdig, de rammer skjevt, og de er feilproposjornert. Og både eiendomsskatt… Read more »

Fra arkivet