Ukategorisert

Diskrimineringsloven = reduserte eiendomsrettigheter

En privat bedrift, som er finansiert av private penger, bør i et fritt samfunn få rekruttere medarbeidere på den måten bedriften mener det er best.

Friheten til å rekruttere medarbeidere er sterkt innskrenket i Norge, fordi politikerne har vedtatt en lov med det skranglete navnet Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.. Loven sørger for at bedriftene ikke har adgang til å be om for eksempel svensker eller afrikanere hos vikarbyråene eller i stillingsannonsene.

I går ble det, gjennom Dagsavisen, kjent at mange norske arbeidsgivere ber om svensker ved ansettelser. Rett og slett fordi aktører i næringslivet, mener svensker har en bedre arbeidsmoral enn det som er vanlig hos nordmenn.

De som mener norsk næringsliv har stor frihet, kan ikke ha satt seg inn i lovverket. Diskrimineringsloven er bare ett eksempel på at norske politikere ikke aksepterer eiendomsrettighetene.

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
12 years ago

http://www.theonion.com/content/node/28982

«WASHINGTON, DC—On Tuesday, Congress approved the Americans With No Abilities Act, sweeping new legislation that provides benefits and protection for more than 135 million talentless Americans.

The act, signed into law by President Clinton shortly after its passage, is being hailed as a major victory for the millions upon millions of U.S. citizens who lack any real skills or uses. «

Bjarne
Bjarne
12 years ago

Helt enig, dette er en forferdelig lov. Hva hva en privat bedrift velger å gjøre med sine penger er helt opp til de.
Hadde dette vært en offentlig virksomhet så paragrafen delvis hatt noe for seg.

Gullstandard
12 years ago

Også der er paragrafer unødvendig/urimelig fordi da benytter man seg av sin eierposisjon til å bestemme ansettelsespraksis.

Arnt
Arnt
12 years ago

Uenig i at loven setter noen begrensninger i en bedrifts eiendomsrettigheter eller deres mulighet til å ansatte hvem de vil. Det loven styrer er at det ikke er anledning til å spesielt annonsere etter f. eks en svenske, eller en mann. På samme måte er det motsatt ikke lov til å annonsere at man f. eks ikke ønsker en mørkhudet, en same eller en muslim. Men til syvende og sist så står bedriften selvfølgelig helt fritt til å ansatte hvem man vil av de som søker på en stilling ut ifra hvem man anser best kvalifisert eller best egnet på… Read more »

Gullstandard
12 years ago

Nei Arnt, du KAN IKKE være uenig i at loven setter slike begrensninger.

Det eneste du har anledning til å være uenig i er at denne loven er OND.

Lovens fastslår at dens hensikt og formål er nettopp å legge slike begrensninger på bedriften. Den fastslår sågar at det skal gjelde omvendt bevisbyrde (som er i strid med alle rettigheter) slik at en ukvalifisert søker som er så heldig å tilhøre en «minoritet» kan påstå at diskriminering har funnet sted, og således høste ufortjente frukter av lovgivers ondskap (alt. dumhet).

Konrad
12 years ago

En privat bedrift kan jo ansette hvem de vil, men de har vel ikke lov til å søke etter bestemt hudfarge i utlysningen.

Det er bra et Liberaleren holder den liberale fane høyt, men det er da ikke nødvendig å være mer katolsk enn paven.

Gullstandard
12 years ago

En privat bedrift kan IKKE ansette hvem de vil, dersom en av de forkastede kandidatene føler seg «diskriminert».
Dette er et velkjent faktum for alle som ansetter folk, om ikke annet. Jeg trodde det også var almenn kunnskap.

Konrad
12 years ago

Gullstandard: Jeg tror nok ikke det holder å «føle» seg diskriminert, det må nok mer solid og relevant dokumentasjon til. For offentlig sektor er reglene strengere, men her snakker vi vel om private bedrifter. Solvik: Det er bra å være prinsippfaste, men forbud mot å skrive i annonsen at ønsker en svenske eller en kvinne er ikke et stort inngrep i eiendomsretten. Dersom jeg vil leie ut en leilighet kan jeg suverent bestemme til hvem. Kontraktsfriheten i Norge er omfattende. Men vi har også andre regler som til en viss grad griper inn i disposisjonsretten, f.eks. kan ikke en kafe… Read more »

Konrad
12 years ago

Solvik: Litt usikker på hvilket inngrep du sikter til. Men forbud mot å annonsere etter f.eks. «hvite» eller «svensker» i stillingsutlysninger kan neppe kalles et «stort inngrep» som folk «rammes av».

Konrad
12 years ago

PS: Når det gjelder statens egne ansettelser blir det noe annet. Da er det staten som griper inn overfor egne etater.

Fra arkivet