Ukategorisert

Mer symbolpolitikk fra Senterpartiet

Løsningene som Senterpartiet bringer på banen, er håpløse. Forslaget om et tak på statlige arbeidsplasser i Oslo, er symbolpolitikk.

Forslager fremmes av Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum, og stortingsrepresentanten får bred dekning i NRK.

Det hadde vært mer fornuftig med et tak på statlige arbeidsplasser, altså arbeidsplasser som blir finansiert av skatter og avgifter. Det ble nylig kjent, gjennom prosjektet Et enklere Norge, at lover og regler koster næringslivet 60 milliarder kroner i året. Færre statlige ansatte, betyr sannsynligvis mindre byråkrati og færre reguleringer. Et enklere Norge ville bidratt til bedre økonomi i bedriftene, samt styrking av eiendomsrettighetene.

Senterpartiets forslag vil, dersom forslaget blir en realitet, bety en detaljstyring av statlige etater. Cuba vil fremstå som et moderne samfunn sammenlignet med senterpartimodellen. Det bør være et tankekors for stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer