Ukategorisert

Erna Solberg i nettmøte

Mange av Liberalerens lesere mener høyrepolitikerne er uklare, blant annet i spørsmålet om datalagringsdirektivet. Erna Solberg, partileder og 1. kandidat i Hordaland, stiller til nettmøte hos Bergens Tidende på fredag.

Høyrelederen svarer på spørsmål i nettmøte fredag fra klokken 15:30.

Liberaleren har så langt denne valgkampen intervjuet to høyrepolitikere i serien Kandidaten. Ett av spørsmålene i intervjuene er om datalagringsdirektivet.

–Jeg mener denne saken er så viktig at Norge bør vurdere å bruke vetoretten. Så sant det ikke kommer frem svært tungtveiende argumenter i saken, som at et bruk av veto vil bety slutten på EØS-avtalen, vil jeg støtte et slikt veto, sa Torbjørn Røe Isaksen, 1. kandidat i Telemark.

–Jeg er prinsipiell motstander av overvåking av landets borgere. I dag lagres informasjon om for eksempel våre mobilsamtaler i mange år. Datalagringsdirektivet representerer en tidsavgrensning av hvor lenge informasjonen kan lagres, men den innfører også en plikt til å lagre slik informasjon. Det første er positivt, det andre er svært negativt og prinsipielt betenkelig. Jeg mener direktivet burde ha vært utformet langt mer restriktivt, og er også av den oppfatning at alle teknologiske muligheter som åpner for systematisk overvåking eller lagring av informasjon om et lands borgere, åpner for potensielt misbruk av den informasjon. En liberal rettsstats fremste oppgave er å beskytte enkeltmennesket mot overgrep og vilkårlig behandling fra Statens side. Derfor er jeg sterkt skeptisk til datalagringsdirektivet, sa Nikolai Astrup, 4. kandidat i Oslo.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer