Ukategorisert

Skolebøkene er ikke gratis

Kunnskapsdepartementet markedsfører ordningen som gratis, men gratis er det ikke.

Læremidlene for elevene i videregående skole er nå skattefinansiert. Det betyr at borgere som ikke har barn, og som ikke har et ønske om å støtte alle slags ungdommer i videregående skole, må betale for at skoleelevene skal få bøker til det kommende skoleåret.

Fra og med høsten 2007 ble det første trinnet i reformen med skattefinansierte læremidler i videregående skole gjennomført. Da fikk elever i Vg2 lærermidler betalt av skattebetalerne. Året etter ble ordningen utvidet til også å gjelde Vg3. Ved årets skolestart fullføres reformen ved at alle tre trinn får skattefinansierte utstyr for skoleåret.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer