Ukategorisert

Lei TV-skatten? Stem annerledes!

Kultur- og kirkeminister Trond Giske, åpner for økt TV-skatt fordi Norge skal arrangere Eurovision Song Contest i 2010. Liberaleren har gått igjennom partiprogrammene, og borgerne bestemmer om Giske får gjennomslag for forslaget.

Ifølge VG ligger det an til å heve NRK-lisensen for å finansiere finalen i Telenor Arena på Fornebu. I år er TV-skatten på 2 334,96 kroner. Alle som har en fjernsynsmottaker må betale TV-skatt, penger som går direkte til NRK.

Bye, bye TV-skatt
Det er velgerne som avgjør om NRK-lisensen blir å øke. Med en ny sammensetning i Stortinget vil TV-skatten faktisk forsvinne, i alle fall gjennom giroer som eierne av fjernsynsmottakere mottar to ganger i året.

Fremskrittspartiet har programfestet å fjerne lisensen gjennom å privatisere NRK. I debatten etter programvedtaket har fremskrittspartipolitikerne hevdet at partiet vil finansiere NRK via statsbudsjettet inntil selskapet er privatisert.

Høyre ønsker å avskaffe TV-lisensen og la NRKs allmennkringkasterrolle finansieres over statsbudsjettet.

Venstre vil utrede alternative finansieringsmåter av NRK.

Kristelig Folkeparti har ikke noe spesielt om lisensen i programmet, men Liberaleren vet at mange av toppkandidatene til KrF ønsker å avvikle dagens lisens.

Dersom de rødgrønne mister flertallet i Stortinget etter høstens valg, vil TV-skatten kunne bli historie. Stortingspolitikerne må deretter finne plass til NRK over statsbudsjettet.

Urettferdighet erstatter urettferdighet
Det er ikke spesielt gunstig å avvikle lisensordningen for så å finansiere NRK over statsbudsjettet. En urettferdig ordning forblir like urettferdig.

Så lenge NRK er skattefinansiert, vil en del av borgerne betale for tilbud de ikke benytter. En som aldri bruker NRKs tilbud, bør heller aldri tvinges til å betale skatt slik at NRK får penger til driften.

Trond Giske vil gi mer penger til NRK på grunn av neste års musikkonkurranse. Tenk på prislappen borgerne vil få for det statlige medietilbudet om Norge skulle være så uheldig å bli tildelt EM i fotball i 2016, slik som Fotball.no ønsker. Skrekk og gru!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer