Ukategorisert

Lei TV-skatten? Stem annerledes!

Kultur- og kirkeminister Trond Giske, åpner for økt TV-skatt fordi Norge skal arrangere Eurovision Song Contest i 2010. Liberaleren har gått igjennom partiprogrammene, og borgerne bestemmer om Giske får gjennomslag for forslaget.

Ifølge VG ligger det an til å heve NRK-lisensen for å finansiere finalen i Telenor Arena på Fornebu. I år er TV-skatten på 2 334,96 kroner. Alle som har en fjernsynsmottaker må betale TV-skatt, penger som går direkte til NRK.

Bye, bye TV-skatt
Det er velgerne som avgjør om NRK-lisensen blir å øke. Med en ny sammensetning i Stortinget vil TV-skatten faktisk forsvinne, i alle fall gjennom giroer som eierne av fjernsynsmottakere mottar to ganger i året.

Fremskrittspartiet har programfestet å fjerne lisensen gjennom å privatisere NRK. I debatten etter programvedtaket har fremskrittspartipolitikerne hevdet at partiet vil finansiere NRK via statsbudsjettet inntil selskapet er privatisert.

Høyre ønsker å avskaffe TV-lisensen og la NRKs allmennkringkasterrolle finansieres over statsbudsjettet.

Venstre vil utrede alternative finansieringsmåter av NRK.

Kristelig Folkeparti har ikke noe spesielt om lisensen i programmet, men Liberaleren vet at mange av toppkandidatene til KrF ønsker å avvikle dagens lisens.

Dersom de rødgrønne mister flertallet i Stortinget etter høstens valg, vil TV-skatten kunne bli historie. Stortingspolitikerne må deretter finne plass til NRK over statsbudsjettet.

Urettferdighet erstatter urettferdighet
Det er ikke spesielt gunstig å avvikle lisensordningen for så å finansiere NRK over statsbudsjettet. En urettferdig ordning forblir like urettferdig.

Så lenge NRK er skattefinansiert, vil en del av borgerne betale for tilbud de ikke benytter. En som aldri bruker NRKs tilbud, bør heller aldri tvinges til å betale skatt slik at NRK får penger til driften.

Trond Giske vil gi mer penger til NRK på grunn av neste års musikkonkurranse. Tenk på prislappen borgerne vil få for det statlige medietilbudet om Norge skulle være så uheldig å bli tildelt EM i fotball i 2016, slik som Fotball.no ønsker. Skrekk og gru!

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
arne
arne
12 years ago

Hvis alternativet er reklametv, der foreks. en film på ca. 1,5time blir til 2,5—3timer pga, reklame, så foretrekker jeg lisens.Selv om jeg har parabol og mange kanaler, så er det NRK som blir mest brukt/sett på.

b
b
12 years ago

Å avvikle lisensen for å finansiere NRK over statsbudsjettet er ingen løsning. Da går man fra å være urettferdig mot alle TV-eiere til å være urettferdig mot alle skattebetalere. Dagens lisensløsning kan man i det minste utøve sivil ulydighet mot ved å ikke opplyse NRK om at man har TV. Havner finansiering av NRK i statsbudsjettet, blir det en enda en skatt man ikke kan beskytte seg mot. Den eneste riktige løsningen er å privatisere NRK helt. Om kanalen skal finansieres gjennom reklame eller _frivillig_ «lisens» gir jeg pokker i; det får være opp til alle der ute som ser… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

B, TV-lisensen seiler under falskt flagg. Det er en forbruksavgift eller miljøavgift på å ha TV. Den gir NRK store fordeler i markedet fordi den kun går til den kanalen.

Stortinget kan endre dette, til å fordele lisensen på flere kanalselskaper, eller avvikle den helt.

Med den skepsis politikerne har til reklame generelt, hvor enkelt tror du det er å få reklamefinansiert NRK?

b
b
12 years ago

En reklamefinansiert statskanal er nok ganske urealistisk. (Men dersom NRK privatiseres er det en annen sak) Problemet er at dagens mål med statskanalen NRK ser ut til å være: 1. Sikre «gratis» informasjon og nyheter til befolkningen. 2. Sende sære kulturprogrammer som (noen mener) ikke ville overlevd i det frie markedet. 3. Levere generell underholdning til befolkningen (dvs. samme type programmer som reklamefinansierte kanaler sender). Jeg har en viss forståelse over at staten ønsker å ha en egen informasjonskanal på TV/radio/Internett. Men en slik kanal må være noe helt annet enn det NRK er i dag. Kun punkt 1. er… Read more »

Anita Halvorsen
Anita Halvorsen
12 years ago

Nå har vi høy nok tv lisens, så jeg stemmer i NEI MOT å dekke mer underholdning på tv av denne avgiften

Fra arkivet