Ukategorisert

Datatilsynet ber om utredning om personvernskonsekvenser

Datatilsynet ber Utenriksdepartementet utrede personvernskonsekvenser før de offentliggjør potensielle skattesnyltere.

Den rødgrønne regjeringen har ført en kamp mot det som blir kalt for skatteparadiser. Liberaleren mener land som har lave skatter gir borgerne både frihet og ansvar. Lite eller ingen skatt er rettferdighet i praksis.

Utenriksdepartementet foreslår i et høringsbrev at det opprettes et register på norske selskaper og enkeltpersoner som tilrettelegger og oppretter selskaper i det som omtales som skatteparadis. Utenriksdepartementet ønsker å registrere navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer og gjøre registeret offentlig tilgjengelig, ifølge Regjeringen.no.

Datatilsynet ber, naturlig nok, Utenriksdepartementet utrede personvernskonsekvensene før de oppretter dette registeret. Tilsynet påpeker samtidig at det er uklart hva registeret og offentliggjøringen av opplysningene som lagres her, skal brukes til. Personvernhensyn tilsier klart at det legges opp til en minst mulig personverninngripende metode ved en eventuell opprettelse av registret og en eventuell offentliggjøring av dette.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer