Ukategorisert

StoppDLD: Hjemmesiden oppdatert

Den uavhengige kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet har oppdatert hjemmesidene sine. Men det kommer mer. Også pengene begynner å rulle inn til arbeidet mot datalagringsdirektivet.

Det som har skjedd er at det er laget ny menystruktur, i tillegg til blogg og kalender.

Penger til StoppDLD
Samtidig har StoppDLD fått tilført økonomiske midler, fra Studentersamfunnet i Trondhjem. Penger som ifølge leder Lars-Henrik Michelsen skal komme godt med for en organisasjon som så langt har vært uten egne midler.

Studentersamfunnet sendte ut denne pressemeldingen om vedtaket:

«- Studentersamfundet har et eget kampfond som er beregnet på å støtte eksterne aksjoner som haster, sier Studentersamfundets leder Leiv-Erik Ødegaard. En eventuell innføring av EUs datalagringsdirektiv vil medføre en trussel mot folks personvern og rett til privatliv som overhodet ikke står i forhold til nytten lagringen vil ha i kampen mot alvorlig kriminalitet.

Studentene krevde på et valgmøte i august med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre å få svar på hvor partiene stod i den betente saken.

– Dette er en sak som opprører mange og kanskje særlig studenter som er storforbukere av digitale tjenester. Vi er glade for å kunne gi et
bidrag og oppfordrer også andre organisasjoner til å støtte kampanjen, avslutter Ødegaard.»

Du kan slutte deg til arbeidet her.

Mest lest

Arrangementer