Notiser

Kritiske spørsmål ties i hjel

Sirus fyller 50 år i 2010. Institusjonen har etter hvert kommet i en særstilling blant norske samfunnsforskningsinstitutter. Sirus er fortsatt et statlig forvaltningsorgan under Helsedepartementet, og er tilnærmet fullfinansiert gjennom sin grunnbevilgning. Det er nå på tide at forskerne selv tar opp hvordan dette har påvirket utviklingen av ulike forskningstema. Videre blir det stadig tydeligere at skjermingen av denne forskningen i et statsautorisert elfenbenstårn forhindrer en nødvendig fornying og vitalisering av forskningen, skriver Svanaug Fjær på Morgenbladet.no.

Debatt om Sirus er mer enn ønskelig. Liberaleren har herved sendt oppfordringen videre.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer