Ukategorisert

Stortingsrepresentant vil avkriminalisere narkotika

Kun èn snau uke etter at Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, var på Stortinget, vil stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika.

–Det er meningsløst å bruke politi og straff mot syke folk, sier stortingsrepresentanten til Dagsavisen.

Forsberg kommer med en sterk oppfordring til regjeringens ruspolitiske utvalg om å vurdere fjerning av straff for bruk og besittelse av alle narkotiske stoffer. Utvalget, som ledes av Thorvald Stoltenberg, skal legge frem forslag i løpet av 2010.

I avisartikkelen understreker Forsberg at han tar til ordet for å avkriminalisere bruk og besittelse av små kvanta til eget bruk, ikke oppbevaring av større mengder narkotika som er ment til videresalg.

Glede
Ettersom Liberaleren ønsker en bred debatt om narkotikapolitikken, er det gledelig å registrere utspillet til Thor Erik Forsberg. Han er dessverre i mindretall i eget parti og i nasjonalforsamlingen, men det vil snu. Å straffe rusavhengige er en ufornuftig linje og det må Stortinget før eller siden innse.

Det er stor forskjell mellom det Forsberg sier og den politikken Liberaleren vil ha. Vi ønsker fri omsetning av narkotika, uten politiske reguleringer. Likevel jubler vi over små skritt, og utspillet til Thor Erik Forsberg er ett skritt i riktig retning.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Morten
Morten
12 years ago

Endelig skjer det noe! Vi bør innføre samme modell som Portugal i første omgang, i neste kan vi få khat og hasj inn i egne monopolordninger. Det er det mest realistiske for Norge – håper det blir sånn om 5-6 år.

Fra arkivet