Ukategorisert

Høybråten om datalagringsdirektivet

KrF avholder denne helgen kommunalpolitisk konferanse. Partileder Dagfinn Høybråten var klar i sin oppfordring til Høyre: Si nei til datalagringsdirektivet!

Høybråtens tale er gjengitt på partiets nettsted, og vi gjengir her avsnittet om direktivet:

«Et skritt mot overvåkningssamfunnet
Debatten om det såkalte datalagringsdirektivet har gått friskt den siste tiden. Direktivet tvinger de som leverer teletjenester å lagre data om folks telefon og internettbruk i opp til to år.

Også det er et spørsmål om frihet: Hvor mye frihet er vi villig til å gi avkall på for å bekjempe kriminalitet.

Ketil Lund, lederen av Lund-kommisjonen som gransket de hemmelige tjenestene i 1996, advarer på det sterkeste mot direktivet. Det er uhyre skummelt, en invadering av privatlivet og det representerer en aggressiv overvåknings-interesse vi til nå ikke har kjent til, sier han.

Datatilsynet er ikke mildere i sin dom. De sier rett ut at dette er enda et skritt inn i overvåkningssamfunnet.

KrF har valgt å være tydelige i denne saken. Vi ønsker ikke en slik utvikling. De små stegs tyranni må ikke få føre oss inn i et overvåkningssamfunn. Derfor sier vi nei til direktivet.

I dag er det datalagring som striden står om, men nye saker vil stadig dukke opp. Argumentene for å innføre strengere kontroll kan være sterke. Og, ja, hensyn må alltid veies mot hverandre. Men vi må aldri ta vår frihet og våre grunnleggende rettigheter for gitt. En av dem er at samfunnet ikke skal overvåke deg uten grunn.
Vi er rett og slett ikke tjent med et direktiv som anser alle sine borgere som potensielt skyldige.

Dessverre evner ikke en splittet regjering å stå opp for viktige personvernprinsipper. De burde ha inntatt en tydelig holdning, i tråd med personvernkommisjonens anbefalning – og jobbet aktivt inn mot EU systemet i denne saken.

Like skuffende er det å se Høyres vingling. Direktivet griper inn i ballansen mellom individ og stat, på bekostning av individets personvern. Det kler rett og slett ikke Høyre og havne på feil side i denne type spørsmål. KrFs oppfordring er klar: Stem nei til direktivet!»

Kampen om datalagringsdirektivet avgjøres i løpet av året, og du kan også vise din motstand – ved å bli med i Stopp Datalagringsdirektivet!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer