Ukategorisert

Vil begrense innsynet i skattelistene – uten at hjelper

Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti vil begrense innsynet i skattelistene, men flertallet i Finanskomiteen støtter ikke Fremskrittspartiet i forslaget om at regjeringen skal fremme et forslag om forbud mot å offentliggjøre skattelistene.

Stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kari Storstrand og Christian Tybring-Gjedde fremmet 4. november 2009 følgende forslag: ”Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om forbud mot offentliggjøring av skattelistene, i kombinasjon med en ordning med konsesjon for tilgang til skattelistene ved konkret behov for informasjon om den enkelte skattyter”.

Finanskomiteen har behandlet forslaget, og det er liten tvil om at mange stortingsrepresentanter ser at dagens offentliggjøring er uheldig.

Stortinget.no er innstillingen fra Finanskomiteen publisert.

Det er bra at flertallet ber Finansdepartementet vurdere måten skattelistene offentliggjøres på, men uten et forbud vil det ikke ha stor betydning i praksis. Aktørene som tjener penger på å offentliggjøre slarv, vil tilpasse seg begrensningene og vil omgå regelverket for å opprettholde dagens lesertall. Det vil, selv med innstramninger, være debatt om skattelistene i overskuelig fremtid.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer