Ukategorisert

Konferanse om datalagringsdirektivet

Elektronisk Forpost Nord har sendt Liberaleren en invitasjon på epost. Tirsdag 03.mars arrangeres en konferanse om datalagringsdirektivet. Vi bringer med glede informasjonen videre.

Invitasjonen har følgende innhold:

Norsk forening for jus og edb i samarbeid med Senter for rettsinformatikk inviterer til et kort seminar om Datalagringsdirektivet

Møtet tar sikte på å introdusere datalagringsdirektivet og presentere det i en rettslig sammenheng, særlig til hjelp for de som arbeider med høringssvar.
Seminaret vil også belyse rettslige forhold knyttet til lagring av personopplysninger i en bredere sammenheng.

Møtet organiseres i Domus Nova, St Olavs plass 5, rom 540
Tirsdag 2. mars 2010 fra kl 09:00
Møteleder er professor dr.juris Jon Bing

Påmelding til post@nfje.no innen mandag 1.mars kl.12.00. Deltakelse er gratis.

09:00 Velkommen ved leder av Norsk forening for jus og edb, advokat dr.juris Rolf Riisnæs
09:15 Seniorrådgiver Malin Tønseth, Samferdselsdepartementet ”Datalagringsdirektivet – Departementenes forslag og høringsbrev”
10:00 Direktør Georg Apenes, Datatilsynet ”Datalagringsdirektivet – Datatilsynets svar på departementenes høringsbrev”
10:45 Politiadvokat Eirik Trønnes Hansen, Politijuristene ”Om datalagringsdirektivet”

11:15 PAUSE, servering av frukt og kaffe/te

11:30 Advokat Stig Andersen, Konsernjuridisk i DnB NOR ”Lagring av personopplysninger i banker, bl a etter bokførings- og hvitvaskingslov”
12:15 Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund ”Lagring og bruk av personopplysninger etter den svenske FRA-loven”

Etter siste innlegg, åpnes det for diskusjon/kommentarer

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer