Ukategorisert

Et fritt nett gir økt ytringsfrihet

Venstre sentralstyre vil kjempe for at hver enkelt har muligheten til å ytre seg fritt på internett uten redsel for overgrep og fengsling.

Venstres sentralstyre er skremt av at situasjonen for friheten på internett i mange deler av verden er stadig mer farefullt og under angrep. Dette bidrar til å kneble ytringsfriheten.
Uttalelse Venstres sentralstyre:

Venstres sentralstyret anser internett som en felles møteplass for kommunikasjon og utveksling av ideer som kan fremme frihet og gjensidig forståelse mellom alle mennesker, uansett rase, religion, geografi eller økonomisk status. Internett er blitt et grunnleggende redskap for kommunikasjon i en globalisert verden som krever gjennomsiktighet og åpenhet for å sikre at ingen blir fratatt deres ytringsfrihet eller undertrykkes.

I dag har kampen for ytringsfriheten i stor grad flyttet til internett en rekke steder i verden. Internett har blitt en stor hjelp for politiske dissidenter, aktivister, menneskerettighetsforkjempere, uavhengige journalister og bloggere verden over, men også en stor utfordring når restriksjoner og filtrering følger etter.

Venstre sentralstyre er overbevist om at opprettholdelsen av et fritt internett er avgjørende for at hver og en fult ut får oppleve grunnleggende menneskerettigheter, friheter og et fritt og demokratisk samfunn. Undertrykkelse av den frie tanke og meningsytring ved filtrering, overvåking og sensur av nettsider, elektronisk innhold, blogger og meldingstjenester utgjør et brudd på artikkel 19 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

I 2008 foreslo en gruppe europaparlamentarikere et direktiv kalt EU Global Online Freedom Act. Her rettes det spesiell oppmerksomhet mot stater som Hviterussland, Burma, Kina, Cuba, Egypt, Etiopia, Iran, Nord Korea, Saudi-Arabia, Syria, Tunisia, Turkmenistan, Usbekistan og Vietnam sin sensur av internett ved å blokkere websider og filtrering av søkeresultater og skremme Internett-brukere gjennom internettpolitiet og pålagt registrering.

Kinesiske myndigheter har beslaglagt datamaskiner, fengslet enkeltpersoner for å dele informasjon på nettet, blokkerte og slettet blogger og andre elektroniske tjenester, og fengslet journalister og sosiale aktivister for online aktivitet. I Iran har myndighetene undertrykket fri flyt av informasjon ved å blokkere internetttrafikk. Det har kommet på plass et eget politi med ansvar for å jakte ned internettbrukere som mistenkes for såkalte «fornærmelser og spredning av løgner» mot regimet. På Cuba har myndighetene innførte nesten totale restriksjoner på tilgang til internett, få tilgangspunkter, lav hastighet og begrenset tilbudet.

Venstre mener den norske regjeringen må:
•Følge opp og støtte et direktiv om internettfrihet i EU.
•Ta initiativ til å løfte et charter for frihet på internett under neste sesjon i FN.

For egen del legger skribenten til at heller ikke i Norge er det et fritt nett. Det er for eksempel mange restriksjoner på nettreklamer.

Mest lest

Arrangementer