Ukategorisert

La kommunene få full frihet

Hver enkelt kommune bør få bestemme tittelen på administrasjonssjefen, eller rådmann som mange kommuner kaller stillingen for.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete inviterer borgerne til å komme med forslag på en kjønnsnøytral tittel for rådmann. Invitasjonen er publisert på regjeringen.no.

Alle kommunene som driver etter formannskapsmodellen, er pålagt til å ha en administrasjonssjef. Mange kommuner har gitt administrasjonssjefen tittelen rådmann.

Kommunalministeren ønsker flere kvinnelige ledere i kommunesektoren, og vil ha en kjønnsnøytral tittel på denne lederstillingen.

Liberaleren har et klart råd til ministeren; la kommunene få frihet til å bestemme egen organisering, også tittelen på den øverste administrative lederen i egen kommune.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami