Ukategorisert

La kommunene få full frihet

Hver enkelt kommune bør få bestemme tittelen på administrasjonssjefen, eller rådmann som mange kommuner kaller stillingen for.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete inviterer borgerne til å komme med forslag på en kjønnsnøytral tittel for rådmann. Invitasjonen er publisert på regjeringen.no.

Alle kommunene som driver etter formannskapsmodellen, er pålagt til å ha en administrasjonssjef. Mange kommuner har gitt administrasjonssjefen tittelen rådmann.

Kommunalministeren ønsker flere kvinnelige ledere i kommunesektoren, og vil ha en kjønnsnøytral tittel på denne lederstillingen.

Liberaleren har et klart råd til ministeren; la kommunene få frihet til å bestemme egen organisering, også tittelen på den øverste administrative lederen i egen kommune.

0 0 vurderinger
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
KR
KR
10 years ago

Ja, det kan vera på sin plass å minne ministaren om fridomsprinsippa i kommunelova av 1991.

Dessutan er endring av tittel berre nok eit forkasteleg latterleg kvinnesaksforslag. Trur ein verkeleg at tittelen rådmann er det som hindrar kvinner i å søke denne leiarstillinga? Problemet stikk nok vesentleg djupare, og fins hjå kvinnene sjølve.

IvarE
IvarE
10 years ago

Hva med å kalle ham -unnskyld- DET, for “gjeter”?

Eller, siden rådmann er så kjønnsbelastet og rådkvinne eller rådperson bare høres dumt ut, hva med “Rådvill”?

Max
Max
10 years ago

Det er snart hundedager, og det er agurktid, og det er snart kommunvalgkamp med mye på spel for sperregrensepartier som Sp. Jeg foreslo Rådfører eller MesterBorger. Kvifor er Kommunalministar Liv Signe Navarsete “på hugget”, og kvifor trur ho at det har nokon verdi som helst å sjå på titlar? Har ho ikkje eit heilt departement som kan sei til ho at det er heilt andre ting som må gripast fatt i om man vil ha 50% Rådkjerringar?

Fra Liberalerens arkiv