Ukategorisert

Borgerne betaler mer skatt

Skatteinntektene har økt, ifølge Skatteregnskapsstatistikken som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for første halvår 2010.

Skatteinntektene utgjorde 304,8 milliarder kroner i årets seks første måneder, og kontinentalsokkelen er ikke inkludert i tallet. Det betyr at borgerne betalte 15,1 milliarder kroner eller 5,2 prosent mer, sammenlignet med den samme perioden i fjor.

Skatteinntekter definerer hvor omfattende staten skal være og dermed hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne. En økning i skatteinntekter er dårlige nyheter for oss som forsvarer frihet.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer