Ukategorisert

Ove vil ha mer frihet

Ove Vanebo, leder i Fremskrittspartiets Ungdom, er på sitt beste i et innlegg som er publisert på Dagbladet.no.

Innlegget er et svar til justisministeren som har startet en debatt som forhåpentligvis resulterer i færre oppgaver til politiet og mer frihet til borgerne. Om borgerne får mer frihet er tvilsomt, men drømmen om et friere samfunn er viktig å bevare.

Ove Vanebo ønsker mer frihet til borgerne. (Foto: Fpu.no)
Konklusjonen til FpU-lederen, omskrevet med få ord, er eiendomsrettigheter. Så lenge ting skjer frivillig, uten krenkelse av eiendommen til andre, mener Ove Vanebo at det meste skal være lov. Det er en vakker holdning som langt flere politikere bør fronte.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • I møte med fiendenI møte med fienden
    Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.
  • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
    Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.