Ukategorisert

Ove vil ha mer frihet

Ove Vanebo, leder i Fremskrittspartiets Ungdom, er på sitt beste i et innlegg som er publisert på Dagbladet.no.

Innlegget er et svar til justisministeren som har startet en debatt som forhåpentligvis resulterer i færre oppgaver til politiet og mer frihet til borgerne. Om borgerne får mer frihet er tvilsomt, men drømmen om et friere samfunn er viktig å bevare.

Ove Vanebo ønsker mer frihet til borgerne. (Foto: Fpu.no)
Konklusjonen til FpU-lederen, omskrevet med få ord, er eiendomsrettigheter. Så lenge ting skjer frivillig, uten krenkelse av eiendommen til andre, mener Ove Vanebo at det meste skal være lov. Det er en vakker holdning som langt flere politikere bør fronte.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer