Ukategorisert

Norsk OL-pause

Det vil ikke bli arrangert et OL i Norge før 2026, ifølge idrettspresident Tove Paule.

Dette er en gladnyhet. Det betyr at politikerne ikke skal motta søknader om skattefinansiert støtte fra norske OL-selskap. Skal et OL være gjennomførbart i Norge, må staten bidra økonomisk. Resultatet er økt press på offentlige budsjett som betyr omprioriteringer eller økte skatter og avgifter. Derfor er det hyggelig at Tove Paule, gjennom NRK, maner til OL-pause. Miljøene i Tromsø, Oslo, Bergen og Lillehammer, bør ta signalene fra idrettspresidenten til etterretning.

Mange politikere er enige om at den norske velferdsstatsmodellen vil bli for kostbar i fremtiden. Derfor fremmet Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, et forslag om økt skatt fra år 2017. Betydelige skatteøkninger og en gigantisk idrettsfest er ikke hånd i hanske. Våte drømmer om olympiske leker i Norge i overskuelig fremtid, forblir drømmer. Det er for så vidt helt greit.

Liberaleren har ikke noe imot store arrangement, men hver arrangør bør betale egen regning. Aktører som ikke har ressurser, bør avstå fra å påta seg store arrangement. Ingen som misliker idrett, bør tvinges til å betale skatt for å finansiere idrettsaktiviteter.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer