Ukategorisert

Store skatteøkninger?

Skattetrykket kan bli 12 prosent høyere. Dersom det skjer vil mange borgere miste mye frihet og valgmuligheter.

Det går frem av generasjonsregnskapsberegninger, basert på tall fra 2009, som professorene Alf Erling Risa og Erling Vårdal ved Universitetet i Bergen har gjennomført sammen med professorene Bernd Raffelhüschen og Christian Hagist ved Universitetet i Freiburg i Tyskland, skriver DN.no.

Alternativet til skatteøkninger er å omorganisere i offentlig sektor eller å kutte skattefinansierte tjenester. Begge alternativene er å foretrekke fremfor å stjele mer fra borgerne.

Politikerne, og det gjelder alle som er valgt inn på Stortinget, er dårlige til å kutte offentlige utgifter. Fremskrittspartipolitikerne var best i 2009, og la frem forslag til nettokutt på til sammen 22,7 milliarder kroner i statsbudsjettforslaget for 2010. 22,7 milliarder kroner er en liten sum satt opp mot utfordringene som politikerne har de neste årene.

Valgkampene i 2011 og 2013 bør dreie seg om hvordan få mest mulig ut av hver skatteinnkrevde krone. Nye reformer som medfører skattefinansierte utgifter, bør utelukkes i et hvert partiprogram.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer