Ukategorisert

Et idiotisk argument for verneplikt

Senterpartipolitikeren Trygve Slagsvold Vedum, mener holdningene til de norske soldatene i Afghanistan viser at det er viktig med verneplikt og at verneplikten bør rekruttere bredt.

Slagsvold Vedum, som er parlamentarisk leder i et parti som har brutt lovverket på grunn av pengestøtte fra offentlige selskap, fyrer løs på Aftenposten.no. Han er skeptisk til profesjonaliseringen i Forsvaret, en kursendring som har medført at politikerne har fått mer igjen for pengene som blir bevilget over statsbudsjettet.

Verneplikten er et grusomt system som innebærer systematiske overgrep mot mennesker. Ordningen har medført enorme krenkelser av menn i Norge.

Politikerne har gjennom systemet med verneplikt gitt mange borgere en kunnskap de aldri kommer til å benytte. Verneplikten er meningsløs sløsing med skattefinansierte ressurser. Senterpartipolitikere bør bruke tiden på å lære seg lovverket for partifinansiering, slik at de slipper å plage oss andre med idiotiske argument for vernepliktsordningen.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer