Ukategorisert

Fra ASA til AS

Det har blitt 120 færre ASA-selskap i Norge, noe som beviser at reguleringer ikke fungerer og at menneskene tilpasser seg begrensninger.

Det er ABC Nyheter som kommer med nyheten om betydelig færre ASA-selskap etter at kvoteringsloven ble innført.

Mange har endret selskapsform, og slipper dermed kravet om 40 prosent kvinner i styrene.

Lovbestemmelsen om at alle allmennaksjeselskaper (ASA) skal ha minst 40 prosent representasjon av begge kjønn i styret trådte i kraft 1. januar 2006. Loven ble vedtatt av Stortinget som en betinget lov i desember 2003. Loven er et flott eksempel på at reguleringene har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer