Ukategorisert

Røykedebatten: Forbud avler nye forbud

Nasjonalt råd for tobakksforebygging, ønsker røykeforbud hos serveringssteder som har uteservering.

Da politikerne vedtok røykeforbud i utelivsbransjen, var det en krenkelse av den private eiendomsretten. Forbudet avler nye forbud og nå fremmet Nasjonalt råd for tobakksforebygging nye forslag som gir redusert frihet for bedriftseierne. Rådet ønsker forbud på steder som har uteservering, ifølge demokraten.no.

Brevet er allerede sendt til Helsedepartementet.

Kort fortalt er argumentasjonen i notatet passiv røyking, og passiv røyking er utvilsomt et problem for mennesker som blir tvunget til å være i et område med røyk. Mange av oss velger slike områder helt frivillig og det bør være vår rett! Det som er uforståelig i fundamentalistenes argumentasjon, er kampen mot snusen. Det er ingen ting som heter passiv snusing og likevel er snus et produkt som skal bekjempes for enhver pris.

Tags:

Mest lest

Arrangementer