Ukategorisert

Offisielt frå statsrådet

Regjeringen har, på samme dag som fredsprismarkeringen er i Oslo, samtykket til datalagringsdirektivet.

regjeringen.no er det lagt ut følgende meldinger under vignetten offisielt fra statsrådet 10. desember 2010:

Prop. 50 S (2010-2011)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet)

Prop. 49 L (2010-2011)
Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
bigboyen
bigboyen
11 years ago

Da venter vi på Høyre…

At de velger å komme med vedtaket i statsråd i dag er neppe en tilfeldighet, men det er jo tragikomisk at det offisielle Norge nå sitter å feirer menneskerettigheter og demokrati bare par timer etter de vedtok et totalitært overvåkningssamfunn i Norge.

Konrad
11 years ago

Det er en skandale, intet mindre. Ap har aldri vært demokratisk og liberalt innstilt, så det er ikke bedre å vente. Dessuten ønsker de vel ikke å sette EØS på prøve, for Høyre er vel EØS hovedsaken. Så får vi se om H har ryggrad, som BT skriver på lederplass.

Trist, egentlig.

Hans Lysglimt
Hans Lysglimt
11 years ago

Her må det nå arrangeres massive protester.
Tirsdag ettermiddag er riktig tidspunkt. Da vil antagelig hektningen av Assange forlenges, og disse tingene hører sammen.
NÅ er tiden for å handle, arranger protester.
Sit down aksjoner hos Regjeringen osv.

Fra arkivet