Ukategorisert

Offisielt frå statsrådet

Regjeringen har, på samme dag som fredsprismarkeringen er i Oslo, samtykket til datalagringsdirektivet.

regjeringen.no er det lagt ut følgende meldinger under vignetten offisielt fra statsrådet 10. desember 2010:

Prop. 50 S (2010-2011)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet)

Prop. 49 L (2010-2011)
Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

0 0 vurdering
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
bigboyen
bigboyen
9 years ago

Da venter vi på Høyre…

At de velger å komme med vedtaket i statsråd i dag er neppe en tilfeldighet, men det er jo tragikomisk at det offisielle Norge nå sitter å feirer menneskerettigheter og demokrati bare par timer etter de vedtok et totalitært overvåkningssamfunn i Norge.

Konrad
9 years ago

Det er en skandale, intet mindre. Ap har aldri vært demokratisk og liberalt innstilt, så det er ikke bedre å vente. Dessuten ønsker de vel ikke å sette EØS på prøve, for Høyre er vel EØS hovedsaken. Så får vi se om H har ryggrad, som BT skriver på lederplass.

Trist, egentlig.

Hans Lysglimt
Hans Lysglimt
9 years ago

Her må det nå arrangeres massive protester.
Tirsdag ettermiddag er riktig tidspunkt. Da vil antagelig hektningen av Assange forlenges, og disse tingene hører sammen.
NÅ er tiden for å handle, arranger protester.
Sit down aksjoner hos Regjeringen osv.