Ukategorisert

Ønsker bevillingsordning for tobakksalg

Dersom politikerne vedtar en bevillingsordning for salg av tobakk, vil det bli en drastisk reduksjon i antall utsalgssteder.

Helsedirektoratet anbefaler bevillingsordning for tobakksprodukter. To modeller er lansert i forslaget som Helse- og omsorgsdepartementet har til behandling.

Ett alternativ er å innføre en ordning der kommunene bestemmer hvem som får lov til å selge tobakk, mens den andre varianten innebærer å gi bevilgning til de stedene som i dag selger øl, ifølge aftenposten.no.

Konsesjonsordninger er urettferdighet satt i system, fordi myndighetene bestemmer hvilke aktører som får konkurrere om kundene. De som faller utenfor, får vanskelige vilkår. At konsesjonsordninger også bryter med eiendomsrettigheter skal være unødvendig å nevne.

Kampen mot tobakk er viktig for formynderne. Tidligere i desember publiserte Helsedirektoratet en rapport som viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved røyking i Norge er opp mot 80 milliarder kroner per år. Et håpløst tall fordi frihet gir folkehelsegevinst og tobakksalget gir betydelige inntekter/reduksjon av utgifter i samfunnsøkonomien.

Tags:

Mest lest

Arrangementer