Ukategorisert

Elever skal lære om skatt

Tirsdag 18. januar vil norske elever lære om skatt.

Hva er skatt og hvorfor skal vi betale det? Hva bruker de skattepengene til? Dette er noen av spørsmålene 4. klassinger skal svare på når Samarbeid mot svart økonomi inntar en del skoler.

Skattedirektør Svein Kristensen, YS-leder Tore Eugen Kvalheim, NHO-direktør Petter Haas Brubakk, styremedlem i Unio og leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen, nestleder Gerd Kristiansen i LO, og fagleder i KS Siri Westgaard, er noen av lærerne ifølge NHO.no.

Skatt er et verdispørsmål
Elevene bør lære at skatt er et verdispørsmål på linje med andre verdispørsmål. Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat.

Liberaleren håper elevene lærer at dagens skattenivå ikke er alfa omega for velferden i Norge. Skatt gir borgerne færre valgmuligheter!

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
norskgoy
11 years ago

Vel, kanskje prøve på den objektive metoden siden det er skoleverket. Skatt er for å finansiere fellesgoder/fellesutgifter som samfunnet har bestemt, gjennom erfaring eller ideologi, skal gjøres i fellesskap. Så om det tjener noen å ha lite skatt, vil det for andre kanskje tjene å ha mye skatt på samme tid. At skatt er et verdispørsmål, helt klart. Men det blir like tåpelig å påstå at «skatt gir færre valgmuligheter» som om at en skattesenkning vil gruse norsk velferd.

norskgoy
11 years ago

Kommer helt ann på det. Om jeg sliter med avkappede bein, kroniske sykdommer og et par psykologiske diagnoser vil det lønne seg for min del at du betaler 50% skatt.

Valgmulighetene blir ganske så illusatoriske om man skulle betale for seg selv ved en slik situasjon.

Gullstandard
11 years ago

Norskgoy sier at det lønner seg for ham (Norskgoy) at Bønna betaler for ham (Norskgoy).

Det er vel styrengt tatt ingen bombe.

norskgoy
11 years ago

Hardtslående gullet. Uberhardtslående.

Nå, gå å betal for ditt eget justisvesen og politi.

Skjoldet
Skjoldet
11 years ago

Ja, det stemmer at noen vil tjene på å ha høy skatt (i hvertfall på kort sikt). Men det handler ikke om noen tjener på skatt eller ikke.

Det handler nemlig om hvorfor enkelte personer skal kunne kreve at andre arbeider og produserer for disse uten å få noe igjen.

Dessuten er argumentet at så lenge noe som er bestemt i felleskap er rett ganske horribelt. Man kan rettferdiggjøre hvilke som helst overgrep med flertallets vilje.

norskgoy
11 years ago

Skatt, eller fellesbetaling er ikke innført som en altomfattende konspirasjon for å erte objektivister og liberalister. Selv om førstnevnte ofte trekker noe lignende frem. F.eks brannvesen. Privatisering av brannvesen med forskjellige tilbydere har eksistert (New York som det beste eksempelet 1800-tallet). Og resultatet viser at det ikke var så veldig effektivt. Smittevern kan være et annet område. Argumentet om fellesskap kan være horribelt, selvsagt og det kan ikke nektes for. Derfor man kjempet for demokratiet slik at lovene kan forandres, selv om det i praksis ikke er det letteste. Men fellesskapbeslutninger har en annen funksjon også, nemlig at opparbeidet erfaring… Read more »

Skjoldet
Skjoldet
11 years ago

Tåpelige stråmenn om konsipirasjoner kan norskgoy gjerne holde for seg selv.

Ingen har snakket om at objektivister eller liberalister skal ha makt over et flertall, men at hver enkelt skal ha makt over seg selv. Men personlig ansvar er vel et helt fremmed konspet for den jevne sosialdemokrat.

Videre, ja flertallsdiktatur kan skade en forkommen objektivst, eller en homofil i Uganda. Og historisk har det allerede skadet tatere i Norge, og Afrikanere i USA og Brazil. Men det var helt greit siden det var bare et resultat av opparbeidet erfaring.

Gullstandard
11 years ago

Jeg gjør det, ellers takk. Og tillegg et par andres rettsvesen også..

Men det er bortforklaring. Du sidestiller den «handlefriheten» du får ved at andre tvinges til å betale for deg, med den handlefriheten du har ved å beholde det du produserer.
Det er det som kalles et «stolen concept».

Gullstandard
11 years ago

Fellesbetaling er forresten lite kontroversielt i forhold til det skrekkelig umoralske hovedargumentet for skatt, som er omfordeling, dvs straff for produktivitet.

norskgoy
11 years ago

Ingen snakker om det nei, men det er et iboende paradoks som disse gjengene ikke prater om. Ikke alle deler det synet på politikk og samfunn som en selv innehar. Ergo har man den første konflikt. Dermed står man dypt i et paradoks som ikke vil være mulig å komme ut av, vel og merke om en skal opprettholde en av sine andre prinsipper som du kaller «makt over seg selv».

Og angående stråmenn. Velkommen til klubben. Særlig den med personlig ansvar var søt.

norskgoy
11 years ago

19. januar 2011 kl 13.57 var tilsvar til Skjoldet, forresten.

@Gullstandard
Akkurat, selvsagt betaler du for rettsvesenet selv, du betaler jo skatt.

Å betale for et felles rettsvesen, gjennom omfordeling ved en skattebyrde er til for at man skal ha et felles referanseverk. Legitimiteten til at man kan «dømmes ved lov» er nettopp at den favner alle. Fellesdiktatur av ypperste merke forsåvidt.

For all del, fortsett videre med «skatt er tyveri». Elsker semantikkdiskusjon.

Gullstandard
11 years ago

Jeg sier aldri at «skatt er tyveri», siden det er to forskjellige ting, som må bekjempes på to forskjellige måter.

» For there are two kinds of plunder: legal and illegal.»
http://bastiat.org/en/the_law.html#SECTION_G018

Jeg er enig i at vi skal betale for felles rettsvesen, for nettopp å dømmes ved lov, som du sier.
Men det omfatter ikke at jeg er villiig til å betale for din «handlefrihet».
Men jeg gjør det, fordi loven sier så, og man bør følge lovene, så langt det er forsvarlig.

Fra arkivet