Ukategorisert

Elever skal lære om skatt

Tirsdag 18. januar vil norske elever lære om skatt.

Hva er skatt og hvorfor skal vi betale det? Hva bruker de skattepengene til? Dette er noen av spørsmålene 4. klassinger skal svare på når Samarbeid mot svart økonomi inntar en del skoler.

Skattedirektør Svein Kristensen, YS-leder Tore Eugen Kvalheim, NHO-direktør Petter Haas Brubakk, styremedlem i Unio og leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen, nestleder Gerd Kristiansen i LO, og fagleder i KS Siri Westgaard, er noen av lærerne ifølge NHO.no.

Skatt er et verdispørsmål
Elevene bør lære at skatt er et verdispørsmål på linje med andre verdispørsmål. Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat.

Liberaleren håper elevene lærer at dagens skattenivå ikke er alfa omega for velferden i Norge. Skatt gir borgerne færre valgmuligheter!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer