Ukategorisert

Frihet og engasjement

Regjeringen ønsker å endre valgloven, en endring som faktisk betyr mer frihet for borgerne.

Personer som blir satt opp på en valgliste mot sin vilje, skal slippe å stå på valglisten.

–Demokratisk deltakelse bør være basert på engasjement og fri vilje, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til regjeringen.no.

I dagens lovverk har alle borgerne plikt til å stille til valg. Det er strenge regler for å få fritak, selv de utspekulerte bruker smutthullene som er i dagens lov. Lovendringen, som helt sikkert blir vedtatt, har ingen ulemper. Det er på tide å gi den rødgrønne regjeringen litt skryt!

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
galskapisystem
10 years ago

Skryt fortjener de ikke før de tar ifra partiene mulighet til å velge hvem som skal inn på tinget og overlater den avgjørelsen til oss som skal stemme. Slik det er i dag kan partiene i praksis velge hvilke personer de vil ha inn på Stortinget basert på estimater av hvor mange stemmer de får i hvert fylke osv. Og det er tull og idioti ifra ende til annen. Jeg har vanskelig for å se for meg at mange politikere som er på ‘Tinget nå ville ha kommet inn om folk fritt kunna ha strøket og rett og slett fjernet… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Som vanlig opptrer sosialistene inkonsistent. Nå snakkes det om frihet, men jeg husker selv meget godt hvordan blant annet Arbeiderpartiet snakket om å innføre stemmeplikt – slik som i det gamle Sovjet – bare for få år siden. Da het det at borgerne skulle forplikte seg til å stemme, og unnlatelse skulle straffes med bøter. Sosialistenes til vrangforestilling grensende virkelighetsoppfatning kjenner tydeligvis ingen grenser.

Fra arkivet

 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
  Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet