Ukategorisert

Skjenkeforslaget fra programkomiteen falt

Politiet har mye makt i Oslo Høyre. Forslaget om døgnåpne skjenkeplasser falt da årsmøtet i Oslo Høyre vedtok programmet for neste valgperiode.

Skjenkeforslaget, som ble fremmet av en enstemmig programkomité, fikk ikke gjennomslag på årsmøtet. Et forslag fra Nordstrand Høyre fikk derimot flertall, slik at Oslo Høyre i perioden 2011 – 2015 går inn for «mer differensierte skjenketider enkelte steder i sentrum», melder Oslo Høyre på nett.

Programkomiteen gikk inn for en prøveordning med døgnåpen skjenking på enkelte steder i sentrum, noe Liberaleren skrev om allerede i november. Politiet har argumentert imot forslaget og politiet fikk medhold av årsmøtet. Politiet, altså en statlig og skattefinansiert etat, er en viktig politisk faktor i hovedstaden. Betenkelig? Ja, helt klart!

Oslo Høyre kom omtrent med det samme utspillet foran kommunevalget for fire år siden. Partiet har makt i inneværende valgperiode, men det har ikke blitt døgnåpen skjenking i byen.

Alkoholloven setter klare grenser for skjenkestopp. Skal Oslo-politikerne få gjennomslag for lengre skjenketider, må Stortinget liberalisere alkoholloven. Det kommer uansett ikke til å skje før etter stortingsvalget i 2013. Det må være et ikke-sosialistisk flertall med et svakt KrF på Stortinget dersom alkoholpolitikken skal bli liberalisert i nasjonalforsamlingen.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer