Ukategorisert

Arne Johannessen har panikk

Arne Johannessen, leder i Politiets fellesforbund, går i strupen på FrP, men i virkeligheten er det et angrep på et stort flertall på Stortinget.

Johannessen beskriver det som katastrofalt om direktivet ikke blir innført, ifølge Nettavisen.

Katastrofe er et veldig sterkt ord. Arne Johannessen bruker ordet i kampen for å få datalagringsdirektivet implementert i det norske lovverket. Dersom det virkelig skjer en katastrofe, hva vil Johannessens uttrykk være?

Politiets fellesforbund har panikk. Eller; det må være panikk i forbundet. Arne Johannessen skyter fra hofta i artikkelen.

FrP – et klart standpunkt
Fremskrittspartiet har et klart standpunkt. Partiet har i to landsstyrevedtak slått fast at FrP skal si nei til datalagringsdirektivet. Klarere signal er det vanskelig å komme med. Det eneste som rangerer høyere i FrP enn landsstyret, er landsmøtet.

På Stortinget er FrP, Venstre, KrF, Senterpartiet og SV motstandere av datalagringsdirektivet. Arbeiderpartiet er for og Høyre har foreløpig er uavklart standpunkt. Dersom Høyre følger partiprogrammet og lander på nei, vil direktivet bli avvist av Stortinget av et stort flertall.

Arne Johannessen, det er veldig mange som er uenige med deg!

Debatt mellom tilhengere
På Minerva var det en debatt mellom motstandere av datalagringsdirektivet. Temaet var retorikken som ble brukt. Den samme debatten bør tilhengerne ta og stilen til Arne Johannessen bør brukes som skrekkeksempel.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer