Ukategorisert

DLD: Støttegruppe for prinsippfaste H-folk

SVs stortingsrepresentant Snorre Valen har opprettet en egen støttegruppe på Facebook for Høyres Torbjørn Røe Isaksen. Over 1000 har meldt seg inn. Men også de 10 andre som stemte mot DLD trenger støtte.

I tillegg til Torbjørn Røe Isaksen stemte også stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Frank Bakke Jensen, Svein Harberg, Sonja Irene Sjølie, Henning Warloe, Torgeir Dahl, Ine Marie Eriksen Søreide og Olemic Thommessen mot forslaget om at Høyre skal si ja til datalagringsdirektivet – og gå i forhandlinger med Ap for å avklare premissene DLD skal innføres i Norge på.

Samtlige 11, ikke bare Røe Isaksen, trenger støtte – og om nødvendig støttegrupper. Slik at de kan vise de 19 andre hvor mange som faktisk støtter dem.

Høyres partiorganisasjon får nå sin svenneprøve. 10 fylkeslag stemte nei til datalagringsdirektivet, og kun et fylkeslag sa ja. Likevel har altså 19 av Høyres stortingsgsreprsentanter sagt ja til direktivet. Disse er: Arve Kambe, Bent Høie, Bjørn Lødemel, Ivar Kristiansen, Anders Werp, Gunnar Gundersen, Bente Stein Mathisen, Jan Tore Sanner, Øyvind Halleraker, Erna Solberg, Ingjerd Schou, Lars Myraune, Svein Flåtten, Siri A. Melling, Elisabeth Aspaker, Per-Kristian Foss, Hårek Elvenes, Trond Helleland og Peter Gitmark.

Der det ikke er samsvar mellom fylkeslagets mening og representanten(e)s stemmegivning på gruppemøtet 09.mars, bør disse fylkeslagene avkreve sine representanter et svar. Og oppfordre medlemmer og lokallag i fylket til å si sin mening til den/de aktuelle representant(er).

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer