Ukategorisert

Lov og orden i Politiets Fellesforbund

Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund og forkjemper for datalagringsdirektivet, blir tatt på fersken; forbundet har brutt åndsverkloven.

Det er Jon Wessel-Aas som avkler Politiets Fellesforbund og han gjør det på en fin måte i en bloggpost som ble publisert tidligere i dag.

–Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at Politiets fellesforbund på sine nettsider, har gjengitt i fulltekst et debattinnlegg som jeg hadde på trykk i VG 1/4-2011 – uten at jeg noensinne har blitt spurt om å gi mitt samtykke til dette, skriver Wessel-Aas i bloggposten.

Dette er et klart brudd på åndsverkloven § 2, jf § 1.

Jon Wessel-Aas har skrevet et brev til Politiets Fellesforbund, og er spent på forklaringen fra ordensmaktens fagforbund.

For ordens skyld; Politiets Fellesforbund kjempet for datalagringsdirektivet og et flertall av politikerne hørte på lovbryteren Arne Johannessen som leder forbundet.

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
11 years ago

Dette har PF gjort lenge. De publiserer også regelmessig artikler som ikke finnes på nett, men bare på trykk, og som dermed vil ha en reell økonomisk ødeleggende virkning for de det gjelder. Dette gjelder artikler om saker som angår PF, slik som narkotika, og jeg kan finne mange eksempler på det, dersom det er ønskelig.

Anonym
Anonym
11 years ago

Er det forresten slik at politiet kjennetegnes ved å jevnt over bestå av mindre intelligente og mer autoritære mennesker enn andre yrkesgrupper?

Har et utrolig sterkt inntrykk av dette.

André
André
11 years ago

«og som dermed vil ha en reell økonomisk ødeleggende virkning for de det gjelder». Det er ikke gitt. At loven brytes av politiet er artig, men åndsverkloven burde havnet på dynga. Det og patenter kalles «intellectuall property» på engelsk. Det er et monopol på bruk av informasjon. Det er en fundamental aggressiv greie som er et brudd på ikke-aggresjonsprinsippet / negative rettigheter. Men skal de få kopiere hele artikler, skal andre folk få dele filmer fritt. Disse lovene hemmer utvikling og burde vært sett ned på av alle liberalister. Her bør statister på venstresida og liberalister kunne enes.

Anonym
Anonym
11 years ago

@André Forsåvidt enig i det, og jeg vet at mange av disse tingene er et område der liberalister er uenige – du har de som beskytter rettigheter på sin hals, mens andre ser dem som måter å opprettholde monopolisme. Jeg lot det vel heller gå litt på båten med mine normale verdier utifra min forakt for politiet 🙂

Lærar
Lærar
11 years ago

Ja til DLD. Er for at Politiet får alle dei hjelpemiddel dei treng. Liberalen vil vel ha eit samfunn der det er fri narkotika og høgare solialtakstar. Me har eit flott politi i Norge, men slike som libralen sine lesere gjer det dei kan for å kritisere dei. Heldigvis er det kun få som støtter dåkkes synspunkt. Hei Arne Johannesen.
99% av norges befolkning synes dåkke gjer ein flott jobb. Men noken knallrøde skaper nok litt vanskar for dåkke.

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Kjære «Lærar», Liberaleren er ikke «knallrød» – snarere det motsatte. Vi mener at lov og orden og kriminalitetsbekjempelse er en av kjerneoppgavene for staten. Det hadde vært mye større satsning på denne oppgaven hvis ikke sosialdemokratiet hadde strødd pengene rundt på alle mulige andre formål. Det er imidlertid en grense for hvilke virkemidler politiet skal kunne bruke – både for å efterforske kriminalitet, og ikke minst mot lovlydige borgere (som DLD rammer mest av alle). Dessuten rokker DLD ved kjerneverdier i en rettsstat; uskyldspresumpsjonen, pressefriheten (kildevernet), taushetsplikten som f.eks leger og advokater har. Selv ikke i totalitære samfunn klarer man… Read more »

Anonym
Anonym
11 years ago

@Lærar Politiet i Norge er ikke «flott» men statlige plageånder som ødelegger menneskers liv gjennom å urettmessig trakassere og fengsle dem for narkotika – noe som burde vært lovlig i 2011. Over halvparten av de innsatte sitter i fengsel for narkotika, burde det ikke ringe noen bjeller? Er du fullstendig historieløs?

Anbefaler boken Drug War Politis. Der kan du lese hvorfor narkotika er forbudt: på grunn av RASISME. Støtter du rasisme?

Anonym
Anonym
11 years ago

Norge har ikke lenger taushetsplikt, den er gjort om til en meldeplikt i løpet av de siste tjue årene. Har du noen gang vært hos psykolog? Vel, det første du får høre er en obligatorisk regle om hvordan de skal melde deg til barnevern og politi. Det finnes dessuten over femti unntak for innsyn i legejournaler – spredt i forskjellig lovgivning. Uskyldspresumpsjonen har dårlige kår, kildevernet også med graden av data som lagres.

Når våre mest sikre fengsel flommer over sv narkotika, hvordan skal vi klare å stoppe det, jeg bare spør…

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Til det siste: Liberaleren er tilhenger av å legalisere bruk av narkotika, og at misbrukere får behandling fremfor fengsel. Ofte er kriminelle handlinger en følge av misbruk av forbudte stoffer – ikke fordi man ønsker å være kriminell.

Jeg tviler ikke på at det er mange unntak fra taushetsplikten. Men det er faktisk slik at DLD medfører å registrere opplysninger om samtlige nordmenn – i tilfelle vi 1) kommer til å gjøre noe kriminelt en gang i fremtiden, eller 2) er i nærheten av noen som efterforskes for noe kriminelt. I så tilfelle blir vi innkalt til avhør selv.

Anonym
Anonym
11 years ago

@Per Aage Pleym Christensen Jeg anbefaler deg på det sterkeste å bestille boken Drug War Politics: the price of denial (University of California Press) og lese kapittel 4-8. Historien om det amerikanske narkotikaforbudet er sjokkerende. Rundt 1900 var de som var avhenige inkludert i samfunnet og ble sett på som medisinavhengige. En bevegelse mot «synd» samt hysteriske reaksjoner på svarte og innvandrere som brukte narkotika førte til forbud – i første omgang rettet mot innvandrere. Fram til 1962 dreier narkotikaforbudet seg først og fremst om reinspikket rasisme – noe som i denne boken dokumenteres gjennom sitater fra politikere etc. Senere… Read more »

Anonym
Anonym
11 years ago

Når det gjelder behandling fremfor fengsel ser det jo nå ut til at man går inn for tvangsbehandling under trussel om fengsel…. Så mye for Storbergets «avkriminalisering» som han nå mener er «for akademikere»… Og med en utgammel helseminister som er livredd heroin, er det ikke mye håp… Er nok bare urbane Jens, som har brukt selv, som forstår…

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Nei, ikke tvang. Det tror jeg ikke noe på.

Anonym
Anonym
11 years ago

Økonomer som f.eks. Jeffrey Miron ved Harvard påpeker at det faktisk er en nytteverdi i bruk av narkotika: at folk får noe positivt ut av det. Jacob Sullum i Reason Magazine sier at 90% av narkotikabruk er ansvarlig, og positivt for brukeren. Dette er faktisk sannheten, men den er skjult under all den fordømmende retorikken og fokuset på det negative.

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Vi fokuserer på det negative – ved forbudet.

Hvis folk bruker narkotika og fungerer i hverdagen ser vi ingen grunn til å delta i noen fordømmelse.

Hvis folk ønsker å få hjelp til avvenning, er det også et signal å ta med seg. Men hjelpen består ikke i å putte dem i fengsel.

Anonym
Anonym
11 years ago

Forbudet gjør ihvertfall at mange som kunne fungert ikke gjør det, fordi de støtes ut i narkoøkonomien. Det er en selvperpetuernde tragedie der folk flest har en pervertert oppfatning av problemet.

Fra arkivet