Ukategorisert

Trude Teige nullet. Passende (innkjøps-)aksjon for FpU?

Trude Teige er mer enn programleder i TV2, hun er også blant annet krimforfatter, og er nå ute med krimbok nr. 2; «En hjelpende hånd«. Denne er blitt såkalt nullet av smaksdommerne i Kulturrådet. Teige vil helst ikke uttale seg om saken, men hun er i godt selskap.

Kulturrådet er en statlig institusjon underlagt kulturminister Anniken Huitfeldts departement. Rådet forvalter søknader om pengetildelinger – og er således statsautoriserte smaksdommere innenfor kulturuttrykk.

Blant ordningene Kulturrådet administrerer er innkjøpsordningen for litteratur. Norsk kulturråd «kjøper inn 1000 eksemplarer av de fleste nye, norske skjønnlitterære bøkene for voksne, og 1550 av tilsvarende bøker for barn, og fordeler disse på bibliotekene i landet.» ifølge Wikipedia. For forfattere som ikke er representert på bestselgerlistene representerer ordningen en kjærkommen inntektskilde.

Men man kan altså bli «nullet»; «Dersom utvalget finner ut at boka ikke har tilfredsstillende litterær kvalitet vil boka bli nullet, det vil si at forlaget ikke får betalt for boken. Ikkeorganiserte forlag kan melde opp bøker til disse ordningene, og eventuelt få bøkene innkjøpt etter en utvalgsbehandling.»

Det er Hegnar Online som har gjengitt innholdet i artikkelen som stod på trykk i Dagens Næringsliv igår 03.mai.

Trude Teiges bok «Noen vet» solgte 25 000 eksemplarer.

Hvorfor ble hennes nyeste bok nullet? «Ankenemda har lagt spesielt vekt på svakheter ved karaktertegnignen og brukeren av de sjangerspesifikke virkemidlene.» Ifølge DN.

Teige selv er forsiktig med å uttale seg om nullingen. Det fremgår at hun er i godt selskap; Også Unni Lindell, Anne holdt og Sidsel Mørck er «nullet» de siste månedene. Ifølge DN.

Forslag til aksjon – fra Fremskrittspartiets Ungdom?
Liberaleren er tilhenger av en liberalistisk kulturpolitikk, og således motstander av statlig oppnevnte smaksdommere. Vi har heller ikke markert oss som særlig varme tilhengere av skattefinansierte biblioteker.

Bøker er et kulturuttrykk som ikke er spesielt dyrt i Norge, og som man kan skaffe seg billigere enn utsalgspris – på flere måter, f.eks ved å kjøpe i bruktbokbutikker, pocketugaver, på mammututsalg etc. Det handler også om å prioritere. Og politikerne (og deres håndtlangere) skal ikke sette seg til doms over folks prioritering mellom ulike kulturutrykk – eventuelt bortprioritering av kulturuttrykk.

Så lenge skattefinansierte biblioteker finnes kan man skape efterspørsel, ved at flere går til sitt nærmeste bibliotek og spør om de har boken «En hjelpende hånd» av Trude Teige. Hvis biblioteket ikke har boken kan man be om at henvendelsen blir loggført slik at man kan se hvor mange som ønsker å låne denne boken – og få sendt henvendelse/søknad oppover i systemet, om at boken blir kjøpt inn.

Efter en måneds tid kan man spørre biblioteket hvor mange henvendelser som er mottatt om denne boken – og hva man har gjort med saken. Man kan også følge opp dette med leserinnlegg i lokalavisen om at biblioteket ikke har til utlån bøker som publikum ønsker å lese.

Tredje trinn i aksjonen kan være at lokallaget går til innkjøp av boken, og gir den i gave til det lokale biblioteket. Man kan foreta en høytidelig overrekkelse – gjerne med lokalavisen på slep.

Liberaleren går ut fra at Fremskrittspartiets Ungdom og Liberalistisk Ungdom er de eneste partipolitiske ungdomsorganisasjonene som er motstander av både Kulturrådet og innkjøpsordningen. Følgelig er det disse to organisasjonene som kanskje er de best egnede til å gjennomføre en slik aksjon.

Tipset er herved gitt.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer