Ukategorisert

Økt fokus på skatt i FrP

Dersom stortingsgruppa følger opp landsmøtets vedtak, vil Fremskrittspartiet være det partiet på Stortinget som gir mange borgere mer frihet og flere valgmuligheter.

Fremskrittspartipolitikerne har alltid vært tilhengere av lavere skatter og avgifter på Stortinget. Partiet har frontet frihet i sterkere grad enn Høyre. I 2011 foreslo partiet 19 milliarder kroner i lettelser, altså nesten dobbelt så mye som Høyre. Likevel er 19 milliarder kroner kun småpenger målt opp mot hvor mye som blir betalt inn i skatter og avgifter.

Fremskrittspartiets store problem er kutt. Stortingsgruppa har foreslått symbolske kutt, men lite som monner. Selv om landsmøtet ønsker at borgerne skal få beholde mer av egne penger, er det stortingsgruppa som må finne dekning for ønsket.

Landsmøtet ønsker altså at Fremskrittspartiet skal legge betydelig større vekt på ordene ”for sterk nedsettelse av skatte- avgifter og offentlige inngrep” i utformingen av politikken. At det enkelte individ får beholde mer av egen inntekt, er sammen med en kraftig forenkling av regelverket den eneste måten å sikre at innbyggerne, gjennom hardt arbeid, kan få realisert sine mål om en bedre fremtid. Gjennom at stortingsgruppa retter betydelig oppmerksomhet mot en reduksjon i skatte- og avgifter, vil dette målet kunne nås, mener landsmøtet i FrP.

Kamp for lavere skatter og avgifter, er en kamp for økt frihet.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
  Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Har du betalt “forsikring” hos staten?Har du betalt “forsikring” hos staten?
  Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.