Ukategorisert

Økt fokus på skatt i FrP

Dersom stortingsgruppa følger opp landsmøtets vedtak, vil Fremskrittspartiet være det partiet på Stortinget som gir mange borgere mer frihet og flere valgmuligheter.

Fremskrittspartipolitikerne har alltid vært tilhengere av lavere skatter og avgifter på Stortinget. Partiet har frontet frihet i sterkere grad enn Høyre. I 2011 foreslo partiet 19 milliarder kroner i lettelser, altså nesten dobbelt så mye som Høyre. Likevel er 19 milliarder kroner kun småpenger målt opp mot hvor mye som blir betalt inn i skatter og avgifter.

Fremskrittspartiets store problem er kutt. Stortingsgruppa har foreslått symbolske kutt, men lite som monner. Selv om landsmøtet ønsker at borgerne skal få beholde mer av egne penger, er det stortingsgruppa som må finne dekning for ønsket.

Landsmøtet ønsker altså at Fremskrittspartiet skal legge betydelig større vekt på ordene ”for sterk nedsettelse av skatte- avgifter og offentlige inngrep” i utformingen av politikken. At det enkelte individ får beholde mer av egen inntekt, er sammen med en kraftig forenkling av regelverket den eneste måten å sikre at innbyggerne, gjennom hardt arbeid, kan få realisert sine mål om en bedre fremtid. Gjennom at stortingsgruppa retter betydelig oppmerksomhet mot en reduksjon i skatte- og avgifter, vil dette målet kunne nås, mener landsmøtet i FrP.

Kamp for lavere skatter og avgifter, er en kamp for økt frihet.

Mest lest

Arrangementer