Ukategorisert

Kommunal sektor ble større

Flere og flere jobber i kommunene. Det var bortimot 499 000 ansatte i kommunal sektor i 4. kvartal i 2010.

Økningen i forhold til 2009 er to prosent eller nærmere 10 000 personer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

At kommunal sektor blir større og større i antall ansatte er skremmende. Det betyr at politikerne ikke prioriterer innsparinger og effektiv drift sterkt nok.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad J.
10 years ago

Her skorter det på økonomikunnskapen ser jeg:
Det er bortimot en naturlov at den arbeidsintensive kommunale sektoren blir større når vi blir rikere. Dette handler ikke om effektivisering. Omtales gjerne som Wagners lov, men skyldes vel helst en kombinasjon av sterk produktivitetsvekst i industri/landbruk og økt etterspørsel etter helse/omsorg med økende rikdom.

Konrad J.
10 years ago

Du forsto slett ikke poenget, det viser hvor sørgelig lite sosialøkonomisk kompetanse det er i denne ellers utmerkede spalten. Det problemet du peker på kalles gjerne Wagners lov eller Baumol-effekten (eller en kombinasjon av disse): Velferdsstaten (herunder kommunal sektor) leverer tjenester som i sin natur har langt lavere produktivitetsvekst enn andre sektorer (industri, landbruk og bergverk har voldsom produktivitetsvekst, til dels detaljhandel også). Når vi så blir rikere etterspør vi mer velferdstjenester. Dermed vil paradoksalt nok den minst produktive sektoren vokse. Hvorfor? Jo fordi arbeidsmarkedet er det samme (i hovedsak), men dette skaper samtidig et press nedover på lønningene i… Read more »

Konrad J.
10 years ago

Tull og tøys, jeg er ikke for økt politisk makt (tvertimot). Jeg bare gir en beskrivelse (på rent faglig grunnlag) av noen viktige økonomiske mekanismer (dog kontraintuitive). Det er pinlig at du nekter å godta et faglig argument på rent ideologisk grunnlag.

Fra arkivet