Notiser

Venstre: Vi trenger singelpolitikk!

-Det er urettferdig at vi har et avgiftssystem som er bygget på 50-tallets familiestruktur, sier Venstres leder Trine Skei Grande til Venstre.no.

Ny singelpolitikk? Nei, vi trenger et totalt systemskifte der single og barnløse borgere slipper å subsidiere barnefamilier. Dagens økonomiske politikk er blodig urettferdig og single mennesker får en altfor stor del av regningen for velferdsstaten.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Roger G.
Roger G.
10 years ago

Det vil i samfunnet være behov for noe overføring fra den eldre, etablerte del av befolkningen til dem som er i etableringsfasen, herunder barnefamilier. Uten at samfunnet regulerer dette, vil det være opp til den eldre generasjonens velvilje om de vil hjelpe sine barn. Den eldre generasjon er avhengig av at det fødes barn som gis en utdannelse slik at de kan være produktive når de selv ikke lenger har inntektsevne. Jeg foretrekker dagens system. Alternativet er patriarkalske samfunn, der den eldste i familien er konge over sine etterkommere til sin død. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på… Read more »

Erlend Wiborg
10 years ago

Er helt enig i at vi ikke trenger noen singelpolitikk. Jeg lanserer i bloggen min heller forslag on en mer individrettet politikk: http://www.erlendwiborg.com/?p=1866

Roger G.
Roger G.
10 years ago

Erlend Wiborg nevner vann- og kloakkavgift etter forbruk som en bedre avregning enn pr husstand. Akkurat denne avgiften er enten etter boligens størrelse eller (dersom du ønsker det) etter målt forbruk. Jeg er helt enig i at det ikke er behov for noen særskilt singelpolitikk, hverken i dette eller i noe annet tilfelle. Trine S. Grande nevner NRK-lisensen. Den er det kanskje bedre å avvikle og erstatte med direkte overføring fra statsbudsjettet. Dagens innkrevingsordning er bare unødig byråkratisk og kostnadskrevende. Lillehammer kommune har f.eks mulighet for redusert renovasjonsavgift ved lavt volum. Dette kan andre godt kopiere uten at det av… Read more »

Sindre W. Mork
Sindre W. Mork
10 years ago

Venstre vil jo ta vekk NRK-lisensen og erstatte den med tilskudd på statsbudsjettet.

Fra arkivet