Ukategorisert

Redaktør vil utsette valget

Det blir valg i høst.

Det er Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen, som mener valget burde vært utsatt. Dersom forslaget hadde blitt vedtatt, noe som er helt utenkelig, ville det vært politisk unntakstilstand i overskuelig framtid. Norge trenger mer demokrati og flere debatter. Ny valgdato på grunn av terroraksjonene i Oslo og på Utøya, er å sette demokratiet på vent.

Gunnar Stavrums forslag er det samme som å ønske fint vær og 30 plussgrader hver eneste dag på Svalbard. Mulig i fantasien, men umulig i virkelighetens verden.

Valgloven er klinkende klar: Det skal være valg i september måned og det skal være valg i år.

I teorien kan Kongen i statsråd utsette valget til mandag 26. september, men å utsette valgdagen med 14 dager forebygger ikke det Gunnar Stavrum tar opp i kommentaren.

Partiene har i fellesskap kommet frem til en minnelig ordning for valgkampen som starter lørdag 13. august. Den avtalen bør stå ved lag. Borgerne fortjener en god valgkamp med tydelige skillelinjer mellom partiene.

Tags:

,
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
KS
KS
10 years ago

Jeg mener at valget bør holdes som planlagt. Derimot mener jeg at kirkevalget bør avlyses. Menighetsrådene forvalter saker som alle innbyggere kan være interessert i. Dette valget diskriminerer anderledes tenkende, og har ikke noe i et flerkulturelt samfund å gjøre. La statskjerka få være seg selv, løsrevet fra stat og kommune.

Pleym
Pleym
10 years ago

Kirkevalget er jo et valg for medlemmene av statskirken. Det burde ikke holdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalget, men dette skjer for å skape øket oppslutning om kirkevalget.

Jeg mener forøvrig at alle som får valgkort til å delta i kirkevalget uten å væremedlem av statskirken bør delta – og i efterkant gå ut og kreve valget ugyldig.

Fra arkivet