Ukategorisert

Flere bør gjøre som Dahlberg Hauge

Kristian Dahlberg Hauge, FrPs frontfigur i Trondheim, imøtekommer liberalister når det gjelder innvandringspolitikken på Adressa.no.

Flere i FrP bør gjøre det Dahlberg Hauge gjør, nemlig en selvkritisk gjennomgang av både politikk og retorikk. Liberalistene i partiet skulle tatt debatten da Fremskrittspartiet jobbet med innvandrings – og integreringsmeldingen som ble offentliggjort i 2007. Det ble ikke gjort, men det er ikke for sent å endre både politikk, visjoner og retorikk.

Meldingen som ble lagt frem i 2007 er langt fra liberal. Fremskrittspartiet legger i dokumentet opp til en politikk med en sterk stat der myndighetene skal bestemme hvor menneskene skal bo. Partiet ønsker voldsomme inngrep i individets frihet for å hindre tilflytting til Norge. Dersom mange FrPere gjør som Dahlberg Hauge, kan neste versjon av innvandrings – og integreringsmeldingen, og partiprogrammet, være dokument som blir omfavnet av liberale krefter som Fremskrittspartiet er helt avhengige av om partiet skal komme i regjering etter valget i 2013.

Dagens rose går til Kristian Dahlberg Hauge.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer