Ukategorisert

Flere bør gjøre som Dahlberg Hauge

Kristian Dahlberg Hauge, FrPs frontfigur i Trondheim, imøtekommer liberalister når det gjelder innvandringspolitikken på Adressa.no.

Flere i FrP bør gjøre det Dahlberg Hauge gjør, nemlig en selvkritisk gjennomgang av både politikk og retorikk. Liberalistene i partiet skulle tatt debatten da Fremskrittspartiet jobbet med innvandrings – og integreringsmeldingen som ble offentliggjort i 2007. Det ble ikke gjort, men det er ikke for sent å endre både politikk, visjoner og retorikk.

Meldingen som ble lagt frem i 2007 er langt fra liberal. Fremskrittspartiet legger i dokumentet opp til en politikk med en sterk stat der myndighetene skal bestemme hvor menneskene skal bo. Partiet ønsker voldsomme inngrep i individets frihet for å hindre tilflytting til Norge. Dersom mange FrPere gjør som Dahlberg Hauge, kan neste versjon av innvandrings – og integreringsmeldingen, og partiprogrammet, være dokument som blir omfavnet av liberale krefter som Fremskrittspartiet er helt avhengige av om partiet skal komme i regjering etter valget i 2013.

Dagens rose går til Kristian Dahlberg Hauge.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Rasmus Nielsen
Rasmus Nielsen
10 years ago

Tragedien med galningen Breivik bør ikke stoppe debatten på det niveau som liberaleren synes. Når statsoverhoveder som David Cameron i England og Angela Merkel i Tyskland begge har taget afstand fra den multikulturelle idé, så er det, fordi den i stedet for fredelig sameksistens ser ud til at befordre parallelsamfund, som lukker sig omkring sig selv og skaber store modsætninger, mistillid og i visse tilfælde voldelighed de etniske grupper imellem. Den etnisk-kulturelle diversitet, som indvandringen har afstedkommet, bliver vi nødt til at acceptere og forholde os konstruktivt til, for at vi skal opnå en fredelig og frugtbar fremtid sammen. Det… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Rasmus, forutsetter du at multikulturelle samfunn er parallellsamfunn?

Isåfall er vi uenige.

For meg er et multikulturelt samfunn et samfunn der folk med ulik etnisk og religiøs tilhørighet lever sammen, men respekterer lovene og har en del felles verdier.

Selv om vi lever i et multikulturelt samfunn skal vi ikke godta kjønnslemlestelse, tvangsekteskap eller kvinnemishandling.

Fra arkivet