Ukategorisert

Nei til skattefinansiert bistand

Karl-Eirik Kval ønsker turisme som bistand og han redegjør for standpunktet i portalen til VG Ideen er dårlig fordi Kval vil bruke skattefinansierte penger.

Kval mener staten bør chartre inn fly og la nordmenn reise subsidiert til land som er fattige. Ham mener denne bistanden kan erstatte nåværende u-hjelp som i flere tiår år har vist seg å være dårlig fundert og dårlig gjennomført.

Dersom nordmenn reiser mer til fattige land, vil det uten tvil være med på å øke velstanden til borgere som bor i land som har mye verre levevilkår enn vi har. Politikerne kan stimulere til flotte ferier gjennom skatte- og avgiftslettelser. Får innbyggerne beholde mer av egne penger, vil mange oss bruke mer penger på ferieturer.

Ett av problemene med skattefinansiert bistand, er at borgerne må bidra til noe de ikke ønsker å støtte økonomisk. Det er ikke rettferdig for liberalister at politikerne bevilger penger til u-hjelp, penger som bygger opp diktatoriske ledere. Det er ikke rettferdig for miljøforkjempere som er imot flytrafikk, at politikerne bevilger penger som blir brukt til flytrafikk. Ingen bør betale for noe de er imot.

Ekte solidaritet vil være å la borgerne beholde egne penger. Ekte solidaritet er frihandel på tvers av landegrensene.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer