Ukategorisert

Nei til skattefinansiert bistand

Karl-Eirik Kval ønsker turisme som bistand og han redegjør for standpunktet i portalen til VG Ideen er dårlig fordi Kval vil bruke skattefinansierte penger.

Kval mener staten bør chartre inn fly og la nordmenn reise subsidiert til land som er fattige. Ham mener denne bistanden kan erstatte nåværende u-hjelp som i flere tiår år har vist seg å være dårlig fundert og dårlig gjennomført.

Dersom nordmenn reiser mer til fattige land, vil det uten tvil være med på å øke velstanden til borgere som bor i land som har mye verre levevilkår enn vi har. Politikerne kan stimulere til flotte ferier gjennom skatte- og avgiftslettelser. Får innbyggerne beholde mer av egne penger, vil mange oss bruke mer penger på ferieturer.

Ett av problemene med skattefinansiert bistand, er at borgerne må bidra til noe de ikke ønsker å støtte økonomisk. Det er ikke rettferdig for liberalister at politikerne bevilger penger til u-hjelp, penger som bygger opp diktatoriske ledere. Det er ikke rettferdig for miljøforkjempere som er imot flytrafikk, at politikerne bevilger penger som blir brukt til flytrafikk. Ingen bør betale for noe de er imot.

Ekte solidaritet vil være å la borgerne beholde egne penger. Ekte solidaritet er frihandel på tvers av landegrensene.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

Innen akademia er de fleste på venstresiden motstandere av u-hjelp. De mener u-hjelp opprettholder korrupte eliter som gir fordeler til vestlige økonomiske aktører i de respektive landene, og at u-hjelpen hindrer landene i å utvikle egen industri og infrastruktur. Ofte kaller de u-hjelp for imperialisme. Hvorfor er det slik at det er FrP som sier det samme her hjemme? Burde ikke strengt talt SV også være motstandere av u-hjelp, når marxistiske akademikere stort sett er det på internasjonal basis? Norge er et rimelig spesielt land i forhold til u-hjelp. Vi har et veldig selvgodt bilde av det, som ikke stemmer… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Men hva vil disse venstrevridde akademikerne erstatte uhjelp med? Handel – eller selvberging?

Anonym
Anonym
10 years ago

Har ikke satt meg så dypt inn i det at jeg kan si akkurat hva som er vanlig å ønske som alternativ. Den første kritikken mot u-hjelp fra venstresiden var Teresa Hayter sin Aid as imperialism i 1971, og jeg har sett det veldig mange andre steder fra venstresiden. Det er nok antakelig begge deler som ønskes, både handel og selvberging. Det er nok en skepsis i forhold til utenlandsk kapital – lån fra WTO med betingelser som gir utenlandske firma innpass samt u-hjelp som gjør eliten både mer vestvennlig, korrupt og lat. Det de ønsker å se er nok… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

1884 var Berlinkoferansen..

Fra arkivet