Notiser

Ikke kos med vannpipe

mener Helsedirektoratet, og advarer mot mye gift og fanteri. Les mer her. Kanskje voksne folk selv skal få avgjøre om de vil drikke eller røyke vannet?

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Mikal Kvamsdal
10 years ago

Er det ikke flott at vi får disse opplysningene da, slik at vi kan ta informerte valg? I saken det linkes til nevnes det jo ikke noe forslag om forbud eller lignende, det bare informeres. Informasjon er bra, da kan borgerne ta selvstendige valg.

Mikal Kvamsdal
10 years ago

Så lenge man har ett offentlig helsevesen er det vel naturlig at man også har slike offentlige informasjonstjenester? Mener du det er negativt fordi informasjonen i dine øyne er «biased», eller fordi det etter ditt syn ikke er statens oppgave?

Anonym
Anonym
10 years ago

HDI burde om noe hatt råd mht. hvordan bruk av vannpipe kan gjøres på sunnest mulig måte. For enkelte piper av god kvalitet er bedre enn andre, også for helsen. De burde også sagt noe om vannpiper og cannabis. Dette er unøyansert skremselspropaganda.

Anonym
Anonym
10 years ago

Dessuten er rengjøring av pipen viktig. Hvorfor sier de ikke noe om dette?

Fra arkivet