Ukategorisert

Lottovinner; NIF

Regjeringen gir Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité full pott i Lotto. En veldig spesiell midlertidig endring i pengespilloven.

Regjeringen ønsker å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) i 2011, og at denne gaven skal komme fra en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS. Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring nødvendig.

Etter pengespilloven § 10 første ledd, annet punktum, skal overskuddet fra Norsk Tippings spill fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet NIF. Det foreslås at det vedtas en lovendring som gir et midlertidig unntak fra denne fordelingsnøkkelen for en enkelttreknings vedkommende i løpet av 2012, skriver Kulturdepartementet i høringsbrevet som er sendt ut. Høringsfristen er satt til 6. oktober.

Departementets forslag innebærer at det kan avholdes en lottotrekning i 2012 hvor overskuddet i særlig grad tildeles NIF. Det er i lovforslaget lagt opp til at overskuddet fra den aktuelle lottotrekningen fordeles slik at 50 prosent går til fordeling etter den alminnelige tippenøkkelen og 50 prosent utgjør gaven til NIF. Gaven skal gå uavkortet til NIFs ungdomsarbeid.

Regjeringen legger opp til at trekningen avholdes lørdag 7. januar 2012, og at trekningen knyttes opp til Idrettsgallaen som finner sted samme dag. Den aktuelle spilleomgangen vil gjennomføres etter særskilt dialog mellom Norsk Tipping og NIF.

Med et slike gaver fra regjeringen, er det ikke rart at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjør alt de kan for å forsvare den norske spillpolitikken. Regjeringen kjøper støtte for politikken hos idrettsbevegelsen og en egen lottotrekning er bevis mer enn godt nok for påstanden.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer