Ukategorisert

Datalagringsdirektivet er utsatt!

Aftenposten.no meldte tirsdag kveld at datalagringsdirektivet utsettes i tre måneder, fra 1. april til 1. juli 2012.

Datalagringsdirektivet er kun utsatt, altså myndighetene venter med å iverksette tiltakene som betyr et brudd med den liberale rettsstaten. Det er fortsatt støtte på Stortinget for direktivet på grunn av flertallet i Høyres stortingsgruppe, som gir blaffen i eget program.

Høyres programpunkt om å styrke Datatilsynet er ikke ivaretatt i regjeringens forslag til statsbudsjett, selv om regjeringen styrker Datatilsynets budsjett med 1,5 millioner kroner på grunn av direktivet. Høyres politikere kan umulig være til salgs for 1,5 millioner kroner?

Årsaken til at datalagringsdirektivet utsettes, er at politiregisterloven har blitt utsatt på grunn av terrorangrepet mot regjeringskvartalet. Politiregisterloven er en forutsetning for datalagringsdirektivet. Terrorangrepet ga vanskelige arbeidsforhold og redusert i departementet, ifølge Aftenposten.no.

Både Arbeiderpartiet og Høyre har lagt stor prestisje i ønsket om å overvåke hele befolkningen. Det er grunn til å tro at politisk ledelse gjør det de kan for at direktivbehandlingen skal komme på skinner igjen.

Hoyre.no har Høyre lagt ut kortversjonen av avtalen med Arbeiderpartiet.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer