Ukategorisert

Ideologi hindrer voldtektsefterforskning

Bølgen av overfallsvoldtekter får myndightene til å lete med lys og lykte efter tiltak. Men de rødgrønnes ideologi gir utslag som i praksis hindrer effektiv efterforskning av voldtekter.

Egentlig er det gammelt nytt når VG og Dagbladet idag skriver at politiet må vente i flere uker på svar på analyser sendt til Rettsmedisinsk Institutt. DNA-analyser kan være til god hjelp i efterforskningen av voldtekter. Foreløbig venter politiet på svar for 16 analyser.

Samtidig finnes det et privat firma som kan levere DNA-analyser på tre dager. Dager. Ikke flere uker.

Men politiet får ikke lov av regjeringen til å bruke private firmaer. VG skriver: «justisminister Knut Storberget (Ap) mener det er en offentlig oppgave å skaffe bevismateriale til straffesaker, og ønsker ikke å benytte private laboratorier.» Altså bidrar den rødgrønne regjeringens ideologi til å hindre effektiv efterforskning av voldtekter. Så ikke kom her å si at ideologi ikke betyr noe for politikerne..

Men for en regjering som bruker stadig mer penger på bistand, pressestøtte, kulturstøtte og mer til, er mangel på penger også et hinder for effektiv efterforskning. VG skriver: «Ved Universitetet i Tromsø har nemlig et rettsgenetisk senter blitt bygd opp de siste tre årene. Laboratoriet mangler fem millioner kroner for å få på plass en dataløsning som kunne gjort dem i stand til å rapportere elektronisk.»

Liberaleren tillater seg ydmykt å minne om at lov og orden er en av de grunnleggende oppgavene statsmakten har.

Ultraliberalister mener politiet og rettsvesenet kan privatiseres. I denne saken er det ikke snakk om privat politi eller private domstoler. Det handler om å bruke et privat firma for å levere analyser av DNA i voldtektssaker. Det er likevel politiet og påtalemyndigheten som skal vurdere om bevismaterialet holder til tiltale – og opp til de statlige domstolene å dømme hvis det blir tatt ut tiltale.

Justisministerens skrekk for private løsninger er sikkert godt ideologisk fundert, selv i det pragmatiske Ap han tilhører. Men det hjelper ikke voldtektsofrene.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer