Ukategorisert

Vil avvikle råfiskloven

Gladnyhet; råfiskloven er foreslått avviklet.

Baksiden av medaljen, er at arbeidsgruppa foreslår å erstatte dagens råfisklov med en ny lov: Lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser (fiskesalgslagsloven). Den nye loven bygger i stor grad på råfiskloven. Dermed vil en eventuell ny lov regulere omsetningsforhold omtrent som i dag.

Arbeidsgruppa som har gjennomgått råfiskloven har overlevert sin rapport. Mandatet for arbeidsgruppa har vært begrenset av at hovedtrekkene i salgslagssystemet og omsetningsmonopolet skal ligge fast, herunder at det fortsatt skal fastsettes en minstepris for fisk i første hånd, og at dette således har således vært en gjennomgang av tekniske forhold i råfiskloven.

Arbeidsgruppa har bestått av åtte medlemmer. Ove Midttun har ledet utvalget. I tillegg har Norges Fiskarlag (to medlemmer), Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (to medlemmer), Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Landsorganisasjonen i Norge deltatt i arbeidet.

Fiskeri- og kystdepartementet vil nå gjennomgå rapporten. Signalene fra politikerne er sterke. Det er et stort flertall for strenge reguleringer av fiskerinæringa.

Råfiskloven har i over 70 år vært et hinder for fri konkurranse på omsetning av fisk. Loven har vært endret en rekke ganger, uten at det har medført mer frihet for aktørene i næringa.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer