Ukategorisert

Høyre justerer skattenivået

I Høyres alternative statsbudsjett for 2012 er summene så beskjedne, at det er vanskelig å kalle det skatte- og avgiftslettelser.

I dag ble Høyres alternative statsbudsjett presentert. I utgangspunktet var det lite nytt i forslaget som ble presentert i formiddag. Høyre kaller forslaget for å trygge velverden ved å satse på kunnskap og konkurransekraft., men i realiteten er det å videreføre dagens sosialdemokrati med en stor stat og omfordeling av verdier.

En budsjettvinner i Høyres budsjett er forskning. Høyre styrker forskningsinnsatsen med 800 millioner kroner, og lanserte en ny modell for forskningsfondet.

Høyre foreslår å øke minstefradraget med 5 000 kroner for arbeidstakere, og vil redusere formueskatten. Dersom formueskatten er så ille som Høyre påstår, og det er en grusom skatt, hvorfor ikke avvikle hele formueskatten? I Høyres forslag blir skatter og avgifter senket med 9,5 milliarder kroner og budsjettvirkningen for 2012 er om lag 5,5 milliarder kroner. I underkant av ti milliarder kroner er veldig, veldig, veldig lite sammenlignet med alle pengene staten tar fra borgerne i skatter og avgifter. Det er en latterlig lav sum for et parti som mener det er viktig å skape mer.

Høyres budsjettforslag er som forventet. Høyre befester sin posisjon som et sentrumsparti, i lag med mange av de andre partiene i norsk politikk.

Høyres forslag til statsbudsjett for 2012.

Mest lest

Arrangementer