Ukategorisert

FrP vinner skatte- og avgiftskonkurransen

Det beste i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2012, er listen over kutt. Partiet viser at det er mulig å kutte skattefinansierte utgifter, men kuttlisten kunne vært mer omfattende.

Ikke misforstå; Fremskrittspartiet vil også bruke mye penger. Det er en formidabel satsing på vei. Partiet setter av 15 milliarder kroner til dette formålet. Med så mye ekstra penger til veier, er det en fare for at prinsippet om kostnytte nedprioriteres. Norge kan ikke og skal ikke bygge skattefinansierte veier til ethvert nes. Partiet setter også av milliarder til pasientbehandling og eldreomsorg i god sosialdemokratisk tradisjon. I tillegg prioriterer Fremskrittspartiet politiet og Forsvaret, og dette har blitt en tradisjon i partiet.

Fremskrittspartiet ønsker å gi skatte- og avgiftslettelser på i overkant av 21 milliarder kroner. FrP er det partiet på Stortinget som ønsker lavest skatt. 21 milliarder kroner er ikke spesielt mye, men FrP slår knockout på Høyre i skattepolitikken. Hvorfor partiet ikke fjerner formueskatten og dokumentavgiften, er merkelig. Det er rom for mer frihet til borgerne i den økonomiske politikken.

Personvern har fått plass i forslaget, og Fremskrittspartiet ønsker at regjeringen stanser arbeidet med å dele Datatilsynet. Det er også hyggelig at FrP vil legge ned Likestillings- og diskrimineringsombudet, altså effektivisering av offentlig sektor i praksis.

Et spennende dokument med fordeler og ulemper. FrP-politikken er ikke liberalisme, men det er forfriskende å lese forslag fra politikere som ønsker endringer i samfunnet.

Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2012.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer