Ukategorisert

Makt og politisk styring

Hvor stor grad av selvstyre er det i Kommune-Norge?

Når er det greit at staten blander seg inn i kommunale anliggender? Og hvordan kan stat og kommune møtes som likeverdige parter? Ta et dypdykk i temaet «Makt og politisk styring» torsdag 24. november. Da inviteres du til årets Syse-seminar i Høyres Hus, i Oslo.

Jusprofessor Eivind Smith har skrevet en bok om lokalt selvstyre, sammen med professor i Statsvitenskap, Harald Baldersheim. Boken er kalt «Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?» Eivind Smith har innlegg under årets Syse-seminar, med tittelen «Sentralstyring elelr lokalt demokrati – en analyse av maktforhold».

Smith blir også med i en paneldebatt med temaet «Hvor bør makten ligge?», sammen med Erling Lae (fylkesmann i Vestfold), Petter Steen jr. (ordfører i Haugesund), Anders B. Werp (stortingsrepresentant for Høyre, justis) og Kristin Clemet (Civita). Torbjørn Røe Isaksen leder debatten.

Høyres nettsted er det informasjon om arrangementet og mulighet til å melde seg på Syse-seminaret.

(Hoyre.no)

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer