Ukategorisert

Ny, unødvendig runde om bloggplakat

De tradisjonelle mediene har sin Vær Varsom-plakat. Men behøver nye, frie medier – som bloggerne – det samme? Dette har vært diskutert før, men nå dukker temaet opp igjen.

Heidi Nordby Lunde, bloggeren Vampus, skrev denne bloggposten om den nye runden, initiert av Stine Bjerkestrand i en kronikk i Aftenposten. Vampus og Bjerkestrand hadde en aldri så liten disputt om temaet på Twitter.

Bjerkestrand har kommentert bloggposten til Vampus (rull nedover). Hun får svar av bloggeren Undreverset samme sted.

På Aftenposten har bloggeren Sigve Indregard et innlegg om temaet bloggplakat. Innlegget har tittelen «Ordnung muss sein«..

Indregard oppsummerer på en utmerket måte hvordan en slik bloggplakat kan misbrukes:

«Makt korrumperer

Og hva har vi da opp­nådd med en pla­kat? Hvis blog­ger A mener det er nød­ven­dig å påpeke etiske pro­ble­mer ved blog­gin­gen til blog­ger B, kan hun alle­rede i dag gjøre det uten en pla­kat til­stede. Med pla­ka­ten — gull­stan­dar­den — på plass, for­sky­ves argu­men­ta­sjo­nen fra «opp­trådte B etisk» til «brøt B Pla­ka­ten». Det kan mis­bru­kes, og makt kor­rum­pe­rer.»

Liberalerens holdning til bloggplakat
ble klargjort av oss allerede i februar 2010, i artikkelen Vi kommer ikke til å følge noen bloggplakat! Rett efterpå lenket vi til artikler fra Dagbladet og Nettavisen om samme tema. I november 2010 kom en ny runde om bloggplakaten. Da tok Anne Viken affære og slo hardt tilbake mot Thomas Moens forslag.

La meg avslutte med å gjenta avslutningen på Liberalerens avvisning av en bloggplakat, 17.februar 2010:

Forslaget til vær varsom-plakat for bloggere er å forsøke å presse bloggerne inn i en etablert form. Men de nye mediene er sin spede begynnelse. Synergieffekten mellom etablerte medier, bloggerne på nett, Facebook, twitter og andre tjenester er langt fra utforsket og har neppe funnet sin form. Kanskje finner de mange ulike former. Verden er mer kompleks idag enn for 20 år siden. Dagliglivet også. Det må vi forholde oss til.

I den grad Vær Varsom-plakaten fungerte for de etablerte mediene (det er uenighet om den noensinne har gjort det!) er det slett ikke sikkert at den vil gjøre det for bloggerne. Gamle løsninger passer ikke inn i en ny virkelighet. Bloggerne bør ikke la seg presse inn i en form!

Bloggerne bør si som fysiokratene gjorde i sin tid: La oss være ifred! La oss ta ansvar for oss selv, og ta vare på oss selv. La oss utvikle oss på egen hånd. Det som er levedyktig vil leve, og det som ikke er det vil forsvinne.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer